بیش از چهل مکتب در هرات، درش بسته است. این مکاتب در شش ولسوالی موقعیت دارد و دلیل آن را مسوولان در اداره آموزش و پرورش، ناآرامی، کوچ اجباری و نبود آموزگار میدانند. برآورد میشود با بسته بودن این مکتبها، دو هزار دانش آموز از رفتن به مکتب باز ماندند. در کنار این، اداره محلی اعلام کرده که در تلاش بازگشایی مکتبهای بسته است.

بیشتر مکاتب بسته شده در ولسوالی شیندند است. آنگونه که مسوولان در اداره‌ ی آموزش و پرورش هرات می ‌گویند، همه مکتب‌ هایی که بسته است، از دوره ابتدایی ا‌ست؛ ولی آمار درستی که این اداره از مکتب‌ های بسته در شش ولسوالی ارائه کرده به این ترتیب است:

شیندند ۳۰ مکتب، دلیل بسته بودن، ناآرامی، کوچ باشندگان محلی و نبود دانش ‌آموز و آموزگار. گذره ۳ مکتب، دلیل بسته بودن، نبود آموزگار. گلران یک مکتب، دلیلش ناآرامی و کوچ باشندگان محل، کوهسان یک مکتب به دلیل ناآرامی و کوچیدن باشندگان محل، زنده جان پنج مکتب که از این شمار، چهار مکتب آن به دلیل ناآرامی و کوچ باشندگان بسته است و یک مکتب دیگر، شاگردی نبوده و از تاریخ گشایش بسته مانده و سرانجام دو مکتب هم در ولسوالی اوبه درش به دلیل ناآرامی و کوچ باشندگان محل، بسته اعلام شده.

آنگونه که عبدالرزاق احمدی رییس آموزش و پرورش هرات می ‌گوید، بیش‌تر خانواده ‌هایی که کوچیدند، کودکان‌ شان در مکتب‌ ها ثبت نام شدند؛ ولی برآورد می‌ شود که ۲۰۰۰ دانش‌ آموز دختر و پسر از رفتن به مکتب بازماندند.

در کنار این، اداره ‌ی محلی نگرانِ بسته بودن این مکتب ‌ها است. آنگونه که سخنگوی والی هرات می ‌گوید، کوشش‌ هایی آغاز شده تا با جریان ‌های گوناگون و مردم در زمینه ‌ی بازگشایی مکتب‌ های بسته رایزنی شود.

هنوز دو ماه مانده به آغاز سال نو آموزشی و دیده می ‌شود که مقام ‌های محلی در تب و تلاش بازگشایی مکتب‌ های بسته‌ اند. در سال گذشته هم اعلام شد که برخی مکتب‌ ها به ویژه در ولسوالی شیندند بسته بود و کوشش‌ ها تا اندازه‌ای برای بازگشایی مکتب ‌های دخترانه برآیند خوبی داشت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb