شماری از شهروندان فراه حمایت خود را از والی این ولایت اعلام کردند. این افراد بستن شاهراه عمومی هرات فراه را به ضرر مردم عنوان می کنند و از مقام های دولت مرکزی می خواهند تا جلو این افراد را بگیرد. شماری از این افراد تاکید می کنند که برخی کشورهای همسایه در راه اندازی این تظاهرات نقش دارند. از جهتی هم معترضین در فراه هشدار میدهند که اگر به خواست آنها رسیدگی نشود خیمه های تحصن را در مقابل ارگ ریاست جمهوری برپا خواهند کرد.

اینجا صدها تن از باشنده های ولایت فراه گرد هم آمده اند، و در واکنش به تظاهرات بر علیه والی این ولایت حمایت خود را از آصف ننگ اعلام کردند. این افراد راه اندازی تظاهرات و بستن شاهراه عمومی را نادرست عنوان می کنند و تاکید دارند پلان این برنامه ها از جانب کشورهای همسایه ریخته شده است.

حاضرین این نشست می گویند: افرادی که طی چند روز گذشته دست به تظاهرات زده اند کارگران عادی می باشند.

در عین حال معترضین در ولایت فراه تاکید می کنند که بی عدالتی ، فساد اداری و بی توجه ای به حفظ جان مردم باعث راه اندازی تظاهرات شده است.

تظاهرات باشندگان ولایت فراه از ده روز بدین سو همچنان ادامه دارد و تاکنون حکومت مرکزی در این مورد اظهار نظری نکرده است. آنگونکه معترضین میگویند اگر دولت به خواست آنها توجه ای نکند خیمه تحصن آنها همچنان در مقابل ساختمان ولایت برپا خواهند ماند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb