بیش از بیست دانش آموز یک مدرسه دینی در غور دچار گازگرفتگی شدند. مسوولان شفاخانه ولایتی غور میگویند این دانش آموزان براثر تنفس گاز ناشی از ذغال سنگ مسموم شدند و به این شفاخانه منتقل گردیده اند. رییس شفاخانه ولایتی غور گفته وضعیت صحی شش تن وخیم میباشد. در همین حال در هرات نیز سه تن از مهاجرین که از ایران به هرات آمده بودند دچار گازگرفتگی شده جان باختند.

تمامی دانش­آموزان مدرسه دینی در شهرفیروزکوه مرکز غور که دچار گازگرفتگی شده بودند به این شفاخانه منتقل گردیدند. دانش­آموزان که مصروف آموزش درس­های دینی بودند، اما گاز برخواسته از ذغال سنگ در صنف درسی شان، همه را مسموم ساخته است. داکتران درشفاخانه ولایتی غور می­گویند ۲۱ تن از دانش آموزان دراین حادثه مسموم شدند که کودکان بین سنین هشت تا ۱۸ سال هستند.

با این حال شماری از دانش­آموزان مسموم شده که به این شفاخانه منتقل شده اند می­گویند، مصروف آموزش درس­های دینی بودند وبه خاطر گرم کردن صنف شان از ذغال سنگ استفاده می­کنند. بناء بوی برخواسته از ذغال سنگ آنها را مسموم ساخته است.

در همین حال در هرات نیز سه تن از مهاجران که تازه از ایران برگشته بودند در هرات دچار گازگرفتگی شده جان باختند. مسوولان محلی دراین ولایت می­گویند این سه تن در اتاق یک هتل دراین ولایت زندگی می­کردند که به دلیل نشت گاز دچار گاز گرفتگی شده جان باختند.

معمولا درفصل سرما موارد گازگرفتگی ناشی استفاده از گاز، ذغال سنگ وذغال در خانه­های مسکونی زیاد است. بارها داکتران توصیه کردند که هنگام استفاده از گاز، ذغال سنگ وذغال به خاطر گرم کردن خانه­های شان دقت کنند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb