ناآرامی ولایتهای شمالی و جنوبی هرات، باعث ناامنی در سرحدات این ولایت شده است. رییس اداره امور سرحدات و قبایل در هرات میگوید که در مرزهای غربی، ۹ حلقه پیوندی مردمی تشکیل شده تا از نیروهای امنیتی پشتیبانی کنند. ولی برخی از نمایندگان شورای ولایتی، نگران وضعیت امنیتی مرزها هستند. از سوی دیگر، سخنگوی والی هرات گفته که برای کاهش ناآرامیها، برنامه های بازسازی در مرزها روی دست دارد.

در سال روان، مخالفان مسلح دولت، در ولسوالی‌ های کشک ‌کهنه در شمال، گلران و غوریان در غرب و شیندند در جنوب هرات که کشورهای ایران و ترکمنستان مرز دارند، رفت و آمد داشتند و باعث ناآرامی منطقه شدند.

ولی مسوولان می ‌گویند که بیشتر، نگران امنیت ولایت‌ های بادغیس در شمال و فراه در جنوب هرات‌ اند. نوراحمد حیدرزاده رییس اداره ‌ی امور سرحدات و قبایل به این باور است که ناآرامی در این ولایت‌ها باعث شده تا ولسوالی ‌های هم ‌مرز با آنان، ناآرام شوند.

همچنین مسوولان نه حلقه ‌ی پیوندی مردمی را در ولسوالی ‌های مرزی در غرب هرات تشکیل دادند که به گفته‌ ی آقای حیدرزاده، باعث آرام شدن این منطقه ‌ی مرزی شده است.

ولی برخی از نمایندگان شورای ولایتی، امنیت در مرزها را شکننده می ‌دانند. از دید محمدمهدی حدید مسوول کمیته‌ ی امنیتی شورای ولایتی، دولت باید برنامه‌ های بازسازی در مناطق آن‌چه او محروم می‌ خواند را روی دست گیرد تا مردم از روی ناچاری به مخالفان مسلح دولت نپیوندند.

در کنار این، اداره‌ ی محلی روی این باره پافشاری می ‌کند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می ‌گوید: بی ‌گمان، یکی از برنامه‌ های بلند مدت دولت توجه به بازسازی مناطقی ا‌ست که در یک دهه‌ ی گذشته، توجهی به آن نشده است.

کسانی‌ که در مرزها زندگی می ‌کنند، از جمله محروم ‌ترین باشندگان این ولایت هستند و همین آنها را آسیب ‌پذیر کرده است. در برخی از این مناطق هتا مردم به امکانات ابتدایی از جمله آب آشامیدنی، بهداشت و مکتب دسترسی ندارند.

 از دید آقای حیدرزاده، این دشواری ‌ها برخی از روستانشینان مرزی که توان اقتصادی دارند را بر آن کرده تا برای زندگی بهتر، به مراکز ولسوالی‌ ها یا شهر بکوچند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb