شماری از دانشجویان دانشگاه هرات از آنچه بی سرنوشتی لوحه دروازه این دانشگاه می خوانند، نگران هستند. آنان مسوولان پوهنتون هرات و مسوولان محلی این ولایت را در حل این مشکل به بی پروایی متهم می کنند. از سوی دیگر برخی از فعالان مدنی می گویند که اداره محلی هرات و مسوولان دانشگاه هرات هرچه زودتر باید سرنوشت لوحه این دانشگاه را مشخص سازند.

تاهنوز سرنوشت این لوحه مشخص نشده است. لوحه دروازه دانشگاه هرات که باید پوهنتون و دانشگاه در آن نوشته شود اما هواداران این دو واژه تاهنوز بر سر این لوحه جنجال دارند. خیلی ها تلاش دارند که اینجا دانشگاه نوشته شود اما خیلی ها هم خواهان نوشتن پوهنتون در اینجا هستند. مسوولان دانشگاه هرات و مقام های محلی این ولایت تاهنوز موفق نشده اند تا این چالش را از میان بردارند.

حالا شماری از دانشجویان دانشگاه هرات می گویند: مسوولان این دانشگاه در این راستا بی توجه هستند.

لوحه دروازه تازه دانشگاه هرات در ماه های اخیر جنجال برانگیز بوده است. تا جایی که هوادران واژه های دانشگاه و پوهنتون بارها در مقابل دانشگاه هرات گردهمایی داشتند. پس از این گردهمایی ها این لوحه همچنان بی سرنوشت باقی ماند.

حالا شماری از فعالان مدنی می گویند: مسوولان دانشگاه هرات و مقام های محلی این ولایت باید هرچه زودتر سرنوشت این لوحه را مشخص سازند. چون به گفته ای آنان، یکی از محیط های بزرگ اکادمیک کشور تاهنوز بی نام و نشان است.

خواستیم در این مورد دیدگاه مسوولان دانشگاه هرات و اداره محلی این ولایت را در این باره باخود داشته باشیم اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. باهمه این ها، بااینکه در این اواخر در کنار واژه پوهنتون واژه دانشگاه هم از سوی مجلس نمایندگان کشور تصویب شد اما تاهنوز مسوولان دانشگاه هرات نتوانسته اند تا جنجال بر سر لوحه این مرکز اکادمیک را برطرف سازند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb