شهرداری هرات یکبار دیگر از ارائه منابع عایداتی خود شانه خالی کرد. معاون این اداره اعلام کرد که در سال روان، بیش از ۵۳۷ ملیون افغانی درآمد داشتند؛ ولی از نام بردن بیشتر چشمه های عایداتی خودداری کرد. با همه اینها، از درآمدی که شهرداری در سال روان داشته، بیش از ۴۳۶ ملیون آن خرچ شده است. از سوی دیگر، مسوولان این اداره میپذیرند که در شهرداری فساد وجود دارد.

غلام‌غوث نیک‌ بین معاون شهرداری هرات در یک نشست خبری در نخست از کارهایی سخن گفت که شهرداری در سال روان انجام داده است. این اداره، در سال روان بیش از ۵۳۷ ملیون افغانی درآمد داشته و بیشتر پول خود را در بخش آسفالت و کانال ‌سازی خرچ کرده که به این ترتیب است: ۹٫۵ کیلومتر آسفالت سرک با ارزش ۱۱۴٫۸۰ ملیون افغانی و داغ‌ گیری برخی خیابان ‌ها با ارزش ۲۰ ملیون افغانی.

باز آسفالت چهار خیابان ۹۴ ملیون افغانی. ۱۵٫۱۷ کیلومتر کانال ساخته شده با ارزش ۱۴۶٫۶ ملیون افغانی. خرید ۶ موتر خاور و ۱۵ موتر سواری ۱۹ ملیون افغانی. ساخت بلوارهای شهر با ارزش ۲۶٫۳ ملیون افغانی.

ساختن بیش از یک‌ هزار سطل آشغال ۸٫۶ ملیون افغانی. ساخت پل روی جوی انجیل و دیگر نواحی ۸٫۹ ملیون افغانی، کندن چاه و ساخت حوض برای آبیاری نهال‌ها، ۸٫۸ ملیون افغانی و ساخت سه چوک ۹٫۲ ملیون افغانی هزینه روی دست شهرداری گذاشته است.

ولی در بخش منابع درآمد شهرداری آقای نیک ‌بین جزییات ارائه نکرد و تنها به دو منبع اشاره کرد و گفت که منابع درآمد این اداره بی ‌شمار است.

در زمینه‌ی فساد هم معاون شهرداری گفت این‌ باره را نمی‌ توان رد کرد چون این اداره، بیش از ۱۲۰۰ کارمند دارد.

شکایت‌ ها از فساد اداری در این اداره‌ ی پردرآمد بسیار است. در چند روز گذشته، اداره‌ ی امنیت ملی آمر ناحیه ‌ی هشتم شهرداری را به اتهام رشوه‌ ستانی بازداشت کرده بود. همچنین کنش ‌گران مدنی برای پیش ‌گیری از گسترش فساد، خواستار نظارت جدی ‌تر و بیشتر بر این اداره شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb