یک دختر شانزده ساله در بادغیس خود را حلق آویز کرده است. مسوولان شفاخانه ولایتی بادغیس میگویند جسد این دختر نیمه های دیشب به این شفاخانه انتقال داده شده است. داکتران در این شفاخانه گفته اند که نتایج معاینات آنها نشان میدهد که این دختر جوان توسط تناب خود را حلق آویزکرده و به زندگی اش پایان داده است.

مسوولان محلی در این ولایت میگویند این رویداد در روستای لنگر ولسوای قادس صورت گرفته است. پولیس بادغیس گفته تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که این دختر به دلیل ازدواج اجباری دست به خودکشی زده است.

با این حال مسوولان اداره امور زنان بادغیس هم خودکشی این دختر جوان را تایید کرده میگویند، ازدواجهای اجباری همواره از بانوان جوان در این ولایت قربانی گرفته است. رییس امور زنان بادغیس گفته این دخترقرار بود از سوی خانواده اش به ازدواج اجباری نکاح شود، که همین باره باعث شده تا او خود را حلق آویزکند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb