طالبان مسلح هشت کلینیک صحی را در ولایت بادغیس بسته کردند و دو کارمند صحی را نیزباخود بردند.مسوولان اداره صحت عامه این ولایت میگویند، این کلینیک ها در ولسوالیهای بالامرغاب،آبکمری وقادس از سوی طالبان مسدود شدند. گفته میشود این تصمیم را طالبان به دنبال وعده خلافی یک نهاد خارجی همکار با اداره صحت عامه بادغیس که گویا قرار بوده برخی امکانات و دارو را به طالبان کمک کند، گرفته اند. اما پولیس بادغیس در زمینه اظهاربی خبری کرده است.

طالبان مسلح کلینیک­ های صحی که در مناطق تحت تسلط آنها قرار دارند را در بادغیس مسدود ساختند. مسوولان اداره صحت عامه این ولایت می­گویند، پنج کلینیک صحی در ولسوالی بالامرغاب، دو مرکزصحی در روستاهای پده وکوکچایل ولسوالی آبکمری و یک مرکزصحی هم در ولسوالی قادس  از سوی طالبان بسته شدند.

 عبدالطیف روستایی سرپرست اداره صحت عامه بادغیس گفته طالبان مسلح همچنان دو کارمند صحی را از قلعه موری ­چاق ولسوالی بالامرغاب این ولایت باخود بردند که هنوز از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.

عبدالطیف روستایی می ­گوید طالبان همچنان به کارمندان صحی هشدار داده اند که وظایف شان را ترک کنند. گفته می ­شود گروه طالبان همچنان کارمندان صحی در دیگر ولسوالی­های این ولایت را تهدید کرده اند که وظایف شان را ترک کنند.

گفته می­ شود طالبان مسلح این تصمیم را به دنبال آن گرفته اند که گویا یک نهاد خارجی همکار با اداره صحت عامه بادغیس وعده داده بوده که برخی امکانات، تجهیزات و مقداری دارو را به مراکز صحی تحت تسلط گروه طالبان کمک می ­کند.

 اما این نهاد تا حالا هیچ کمکی در زمینه نکرده است. بناء طالبان مسلح مراکز صحی در سه ولسوالی این ولایت را بسته کردند. با این حال شماری از باشندگان بادغیس نسبت به این باره ابراز نگرانی می­کنند.

با این حال پولیس بادغیس از بسته شدن مراکز صحی در ولسوالی­های بالامرغاب، آبکمری و قادس اظهار بی خبری کرده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb