در سال تازه مالی نزدیک به شش میلیارد افغانی بودجه انکشافی برای هرات اختصاص داده شده است. مسوولان اداره اقتصاد هرات می گویند: قرار است این پول در قسمت پروژه های خورد و کلان انکشافی در این ولایت مصرف شود. از سوی هم باشنده های هرات و فعالان مدنی خواهان مصرف شدن این بودجه اختصاصی در پروژه های انکشافی هستند. به گفته ای این فعالان مدنی در سال ۱۳۹۵ کمتر از پنج درصد از بودجه انکشافی هرات به مصرف رسید و این جفا در حق هراتیان است.  

شش میلیارد افغانی بودجه ی انکشافی سال ۱۳۹۶ مخصوص هرات. از مجموع ۱۶۸میلیارد افغانی بودجه انکشافی کل کشور که به تازه گی از سوی مجلس نماینده گان تصویب شد؛ این مقدار سهم هرات است. محمد یونس رهنورد رئیس اداره­ی اقتصاد هرات می گوید: این شش میلیارد پول قرار است در پروژه های خورد و کلان انکشافی در این ولایت مصرف شود.

از سوی دیگر برخی از نماینده­های هرات در مجلس نماینده گان می گویند: برای سال ۹۶ در بخش پروژه های کوچک انکشافی در هرات دو میلیارد افغانی تخصیص داده شده است. غلام فاروق مجروح یک تن از نماینده های مردم هرات در پارلمان می گوید: این پول در بخش های زراعت، ساخت سرک ها، شفاخانه کادری پوهنتون هرات، آموزش و پرورش، ارتقای ظرفیت و صحت به مصرف برسد.

از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی در هرات نگران مصرف نشده بودجه ی اختصاصی این ولایت هستند. به گفته ای این فعالان مدنی در سال ۱۳۹۵ کمتر از پنج درصد از بودجه انکشافی هرات به مصرف رسید و این جفا در حق هراتیان است.

این فعالان مدنی وزارت خانه ها و مسوولان محلی در هرات را به بی پروایی در قسمت مصرف بودجه متهم می کنند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: دلیل مصرف نشدن بودجه سال ۱۳۹۵ کم کاری وزارت خانه ها بوده است. آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید: امسال تلاش می شود تا بودجه اختصاصی این ولایت در زمان معین آن مصرف شود.

مسوولان محلی در هرات به این باور هستند که برای مصرف بودجه در این ولایت زمینه مساعد است. به گفته ای آنان، وضعیت امیتی خوب است و ظرفیت هم وجود دارد. اما دلیل اینکه چرا وزارت خانه های مربوطه بودجه اختصاصی هرات را به این ولایت ارسال نمی کنند؛ تاهنوز نه برای مسوولان و نه هم برای مردم مشخص است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb