باشندگان هرات، از گسترش روز افزون رشوه ستانی در شهرداری شکایت دارند. آنان میگویند که کارهایشان تنها با رشوه دادن در این اداره حل میشود. از سوی دیگر، کنشگران مدنی، نگران قراردادهای پروژه های کلان در این اداره هستند. این کشنگران خواستار نظارت جدی بر این اداره اند. در کنار این، ریاست امنیت ملی، آمر ناحیه هشتم شهرداری را به اتهام رشوه ستانی دستگیر کرده است.

هرات پس از کابل، بزرگ ‌ترین کلان شهر کشور است و شهرداری آن درآمد بالایی دارد؛ ولی از دید باشندگان این ولایت، رشوه ‌ستانی در اداره‌‌ های دولتی به ویژه شهرداری نگران ‌کننده است.

فساد در شهرداری گپ تازه ‌ای نیست. بسیاری، به بیشتر قراردادهایی که این اداره با شرکت ‌های گوناگون امضاء کرده، با دیده‌ ی شک می‌ نگرند؛ ولی مسوولان شهرداری هیچگاه شفاف درباره‌ ی قراردادهای خود با رسانه‌ها سخن نگفتند و هرباری هم که خواستیم با شهردار در این‌ باره ‌ها گفتگو کنیم او از این ‌کار سر باز زده و خواسته به‌گونه ‌ای از قرار گرفتن جلو دوربین ‌مان شانه‌ خالی کند.  در واکنش به این شکایت ‌ها هم شهردار خاموش ماند.

از سوی دیگر، کنش ‌گران مدنی از مقام‌ های محلی می ‌خواهند تا نظارت جدی‌ ای بر این اداره داشته باشند. این کنش‌ گران می ‌گویند که نگرانِ چگونگی قراردادهای کلان شهرداری ‌اند.

در تازه ‌ترین مورد، نیروهای امنیت ملی آمر ناحیه‌ ی هشتم شهر را به اتهام گرفتن بیش از بیست هزار افغانی رشوه، دست‌ گیر کردند. آنگونه که سخنگوی والی هرات می ‌گوید، این شخص هم ‌اکنون در بازداشت به سر می ‌برد.

شهرداری هرات پردرآمدترین اداره‌ ی دولتی در این ولایت است. این اداره بودجه ‌اش آ‌گونه که می‌ گویند چند برابر شده و در کنار این، برای افزایش بودجه‌ ی خود هم مالیات را بالا برده و هم این‌ که مکان‌ های بسیاری را به کرایه داده است؛ حتا پارک ‌های عمومی را! همچنین هیچگاه مسوولان این اداره آشکارا درباره‌ ی درآمد و پول ‌هایی که این ‌سو و آن‌ سو خرچ می ‌کنند، سخن نگفتند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb