بررسی های یک هیات مشرانو جرگه نشان می دهد که بیشتر ترورها و آدم ربایی ها در هرات از سوی افرادی انجام می شود که از طرف افراد زورمند و حکومتی حمایت می شوند. رئیس این هیات مشرانو جرگه که برای بررسی وضعیت امنیتی به هرات آمده می گوید: به مسوولان امنیتی هشدار داده که اگر جلو این رویدادها را نگیرند؛ از کار شان برکنار خواهند شد. از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند: بیشتر عاملان آدم ربایی ها و ترورهای مسلحانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و حتا به اعدام محکوم شده اند.

ادامه ترورهای مسلحانه و آدم ربایی ها در هرات حتا مقام ها در مرکز کشور را نیز نگران ساخته است. برای بررسی این موارد یک هیاتی از مشرانو جرگه به هرات آمده است. آنچه بررسی های این هیات نشان می دهد این است که، بیشتر افرادی که دست به آدم ربایی و ترورهای مسلحانه می­ زنند؛ از سوی زورمندان، مقام­های حکومتی و حتا نماینده­ های پارلمان حمایت می شوند.

 محمد هاشم الکوزی رئیس هیات اعزامی مشرانو جرگه به هرات مسوولان امنیتی در هرات را در جلوگیری از آدم ربایی ها و ترورهای مسلحانه به کم کاری متهم می کند. آنچه که رئیس این هیات مشرانو جرگه می گوید: بیشتر افرادی که از چنگ آدم ربایان آزاد شده، در بدل پول رها شده و نیروهای امنیتی در رهاسازی آنان هیچ کاری نکرده اند.

محمد هاشم الکوزی تاکید می ورزد که به مسوولان امنیتی هرات هشدار داده است که اگر جلو ترورهای مسلحانه و آدم ربایی ها در این ولایت را نگیرند؛ از وظیفه شان برکنار خواهند شد.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات دست داشتن افراد حکومتی در رویدادهای ترور و اختطاف در این ولایت را رد می کنند. سخنگوی والی هرات می گوید: نیروهای امنیتی در جریان یک سال گذشته بیش از یک هزار نفر را که به طور مستقیم در ترورها و آدم ربایی ها دست داشتند، بازداشت کرده اند.

به گفته جیلانی فرهاد  سخنگوی والی هرات، خیلی از گروه های تبهکار از سوی نیروهای امنیتی از بین برده شده و حتا ده ها تن در پیوند به دست داشتن در این رویدادها از سوی اداره های عدلی و قضایی به اعدام محکوم شده اند.

براساس آمار شفاخانه حوزوی هرات، در جریان سال روان بیشتر از ۵۰ تن در هرات به وسیله فیر مرمی به طور هدفمند به قتل رسیده اند. بیشتر این قربانیان، افراد حکومتی و امنیتی، بزرگان قومی و افراد شناخته شده بوده اند.

همچنان نزدیک به چهل تن نیز در ده ماه گذشته در هرات از سوی آدم ربایان ربوده شدند که بیشتر شان در بدل پرداخت پول به آدم ربایان، رها شده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb