اعتراض باشندگان ولایت فراه علیه والی این ولایت وارد هفتمین روز خود شد. این معترضین هشدار میدهند که اگر حکومت مرکزی به خواست انها توجه ای نکند شاهراه هرات قندهار در مسیر ولسوالی بالابلوک را مسدود خواهند کرد. این معترضین تاکید می کنند که یک حلقه مافیایی در ولایت فراه مستقر هستند و پول بیت المال را حیف و میل می کنند.

از جهت دیگر محمد ناصر مهری سخنگوی والی فراه تاکید می کند که افرادی که دست به اعتراض زدند خواهان باج گیری هستند. او میگوید مردم از این اعتراض ها خسته شدند.

در عین حال شماری از فعالین مدنی در ولایت فراه تاکید می کنند که بی توجه ای حکومت مرکزی این را می رساند که فراه از دید سران حکومت وحدت ملی جایگاه ای ندارد. این افراد خواهان رسیدگی به این مسله شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb