ابهای زیرزمینی و سطحی هرات، روز به روز آلوده تر میشود. مسوولان در اداره حفظ محیط زیست این ولایت هشدار میدهند که اگر از روند آلود شدن آبها پیشگیری نشود، خطری جدی سلامتی هراتیان را تهدید میکند. هم اکنون در چهار منطقه شهر، آبهای زیر زمینی، آلوده خوانده شدند. همچنین آنگونه که مسوولان میگویند، جویهای انجیل و نو هم به فاضلاب دگر شدند و کسی به فکر پاکی آب این جویها نیست.   

کندن چاه‌ های دفع فاضلاب، نزدیک چاه‌ های آب آشامیدنی، یکی از خطرهای جدی آلوده شدن آب‌ های زیرزمینی ا‌ست. به گفته‌ ی نصیراحمد فضلی رییس اداره ‌ی حفظ محیط زیست هرات، آب ‌های زیرزمینی روز به روز بیشتر آلوده می ‌شود و اگر روند به همین گونه پیش رود، در آینده‌ آب آشامیدنی نخواهیم داشت.

 او هشدار داد که باید توجه ویژه ‌ای به این باره شود. آقای فضلی، نگرانی خود را از آلوده شدن آب‌ های سطحی ابراز کرد و گفت: جوی ‌های انجیل و نو که زمانی شاهرگ آبیاری بودند، اکنون به فاضلاب دگر شدند.

در برخی از مناطق شهر، هم‌ اکنون پتاشیم، سرب و منگینز آب از حد استندردهایی که سازمان صحی جهان تعیین کرده، بالا رفته است. آقای فضلی می ‌گوید: چهار منطقه درب ملک، جاده مهتاب، پسته نمبر یک، فرقه و نو آباد، آب‌ های زیرزمینی ‌اش، یکی از این مواد را بیش از اندازه دارد.

هر چند بارها هشدارهایی درباره‌ ی آلوده ‌تر شدن آب‌ های هرات داده شده؛ ولی به دید می ‌رسد کسی چندان این هشدارها را جدی نمی ‌گیرد. هنوز هم در خانه‌ های تازه ساخت، دیده می ‌شود که چاه‌ های دفع فاضلاب در نزدیکی چاه‌ های آب آشامیدنی کنده می ‌شود.

 باره ‌ی مهم دیگری که وجود دارد، بکارگیری بیش از اندازه از آب‌ های زیرزمینی‌ست که این ‌هم به نام خطری پنهان از آن یاد می ‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb