بیست درسد از آبدههای تاریخی هرات در حال فروپاشیست و نیاز شدید به بازسازی دارد. رییس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید، این آبدهها بیشتر زیارتگاهها و حوضهای تاریخیست. در کنار این، مسوولان این اداره خبر از این میدهند که در سال آینده، پنج ابده تاریخی از بودجه انکشافی دولت، بازسازی خواهد شد.

مسوولان محلی هفت آبد ه‌ی تاریخی را در سال روان پیمایش کردند که نیاز به بازسازی دارد. این آبده‌ ها همه‌ ی کارهای ‌شان انجام شده و برآینده پیمایش‌ هم به کابل فرستاده شده تا مقام‌ های مرکزی برای بازسازی این هفت آبده پولی در دید بگیرند.

آنگونه که آریا رووفیان رییس اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ هرات می ‌گوید، در سال آینده، دست‌کم پنج آبده از بودجه‌ ی دولت بازسازی خواهد شد.

ولی بیست درسد از آبده‌ های تاریخی هرات خطر نابودی آنان را تهدید می ‌کند. به گفته‌ ی رییس اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ هرات، این آبده‌ ها بیشتر حوض‌ ها و زیارتگاه‌ های تاریخ ی‌اند که در ولسوالی ‌های گوناگون موقعیت دارند.

 او سخن از این گفت که در سال آینده، به همکاری ولسوالان و بزرگان منطقه ‌ای، برای پیشگیری از فروپاشی بیشتر آبده‌ ها، دست‌ کم بام‌ های‌شان کاهگل خواهد شد. آقای رووفیان افزود: بازسازی همه‌ ی آبده‌ ها کار ساده ‌ای نیست.

در سال روان، برای نخستین بار در پانزده سال گذشته، وزارت اطلاعات و فرهنگ بودجه ‌ی انکشافی  را برای بازسازی آبده‌ های با پیشینه و همچنین در معرض نابودی اختصاص داد. همچنین در سال ۱۳۹۵، ۲۵ آبده‌ ی دیگر هم که نیاز چندانی به پول هنگفت نداشت، بازسازی شده است.

با همه ‌ی این ‌ها، تب و تلاش مسوولان محلی بر این‌ است تا با این در و آن در زدن، بودجه ‌ای برای بازسازی آبده‌ های تاریخی پیدا کنند؛ آبده‌ هایی که به گونه‌ ای هم نماد این ولایت است و هم جنبه ‌ی درآمدزایی دارند.ش

https://www.facebook.com/heratpaperfb