یک نهاد مدنی کمپاین را برای جمع آوری افراد معتاد به مواد مخدر در هرات راه اندازی کرده است. مسوولان این نهاد قرار است در نخستین اقدام بیش از دوهزار تن از افراد معتاد به مواد مخدر را از سطح شهر جمع آوری و سپس درمان نمایند. مسوولان این نهاد میگویند دراین کمپاین همچنان افرادی که از دیگر ولایت ها هستند پس از درمان به ولایت های شان فرستاده خواهند شد.

طی حرکت نمادین به خاطر پایان دادن به معضل بزرگ اعتیاد در هرات، یک نهاد اجتماعی آستین بالازده تا بتواندمبارزه با پدیده اعتیاد را همگانی بسازد. شورای اجتماعی جوانان این ولایت کمپاین وسیعی را راه اندازی کرده است تا حدود دو هزار تن از این افراد را در مراکز ترک اعتیاد تداوی کنند. مسوولان این نهاد می ­گویند در این کمپاین معتادین که از دیگر ولایت­ها هستند پس از درمان به           ولایت­ های شان فرستاده خواهند شد.

درمیان افراد معتاد به مواد مخدر که ازسطح شهر جمع ­آوری شدند، زن وشوهری که سال­ هاست دچار این درد خانمان سوز شدند هم به این مرکز درمانی آورده شدند. محمدگل وفاطمه حدود هشت سال است که روزگارشان در جاده ­ها ومخروبه ­ها می ­گذرد. هر دو معتاد به مواد مخدر هستند، دو فرزند دارند، اما زندگی ­شان کاملا از هم پاشیده است.

درکنار این دو تن، صدها تن دیگر در هرات، سرنوشت شان همانند زندگی فاطمه ومحمدگل رقم خورده است. مانند این زن که هفت سال است با اعتیاد سروکار دارد. شوهرش معتاد بوده وباعث شده که خودش نیزدچار این اعتیاد شود.

با این همه معضل بزرگ اعتیاد در هرات، هر روزه نگرانی­ ها را بیشتر می­سازد. برخی فعالان مدنی می ­گویند حکومت هیچ برنامه­ ای برای مبارزه با پدیده اعتیاد روی دست ندارد و عمق این فاجعه هر روز بیشترمیشود.

 براساس آمارها بیش از ۶۰ هزار تن در این ولایت معتاد به مواد مخدرهستند. به باورمقام­ های محلی بیشتر این افراد در ایران معتاد شده اند. اما معلوم نیست که حکومت چگونه با این معضل بزرگ مبارزه خواهد کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb