در جریان شش ماه اخیر سال ۲۰۱۶ بیشترین خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان در حوزه غرب کشور به ویژه در هرات صورت گرفته است. براساس گزارش کمیته مصوونیت خبرنگاران، در این مدت هفده مورد خشونت در برابر خبرنگاران در حوزه غرب به ثبت رسیده که از این میان یازده مورد آن در هرات بوده است. مسوولان کمیته مصوونیت خبرنگاران در هرات می گویند: ۹۵درصد این خشونت ها از سوی کارمندان دولتی صورت گرفته است.   

سال ۲۰۱۶ سال خونین برای خبرنگاران افغانستان، در این سال خشونت در برابر خبرنگاران کشور به شدت افزایش یافت. در نیمه دوم این سال بیشترین خشونت در برابر خبرنگاران در غرب کشور به ثبت رسیده است.

براساس گزارش کمیته ­ی مصوونیت خبرنگاران افغانستان، در شش ماه اخیر سال ۲۰۱۶، هفده مورد خشونت در برابر خبرنگاران در غرب کشور روی داده است. از این میان یازده مورد در ولایت هرات و شش مورد دیگر در ولایت ­های فراه و بادغیس به ثبت رسیده است.

همایون نظری مسوول کیمته­ی مصوونیت خبرنگاران در غرب کشور می­ گوید: ۹۵درصد این خشونت ها که شامل لت و کوب، تهدید، توهین و بازداشت می ­شود، از سوی افراد دولتی صورت گرفته است.

در همین حال شماری از خبرنگاران در هرات نگران افزایش تهدیدها در برابر رسانه­ ها و خبرنگاران هستند. به گفته­ ای آنان، مقام­های حکومتی به دلیل فساد گسترده ای که در اداره­ های شان وجود دارد در تلاش محدود ساختن آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران هستند.

 این خبرنگاران همچنان از افزایش ناامنی­ ها و تهدید های گروه های تروریستی سخت نگران هستند.

از سوی دیگر جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می ­گوید: در جریان یک سال اخیر فقط در سه مورد خشونت در برابر خبرنگاران به اداره محلی شکایت رسیده و آنان این مسئله را به گونه ای جدی بررسی کرده اند.

سال ۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ رسانه ها خوانده می شود. براساس گزارش کمیته مصوونیت خبرنگاران، در این سال ۱۰۱ مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته که از این میان ۱۳مورد قتل خبرنگاران است. ده تن از این خبرنگاران از سوی طالبان کشته شده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb