در نتیجه عملیات هوایی نیروهای ناتو و افغان ۵ فابریکه بزرگ ساخت هروئین در ولسوالی بکواه ولایت فراه تخریب شدند. فرمانده ارتش ملی فراه می گوید: در این عملیات با وجود تخریب این پنج فابریکه هروئین، هزاران کیلو گرام مواد مخدر نیز عریق شدنده است. از سوی دیگر فرمانده ارتش ملی فراه به حمایت هوایی نیروهای خارجی از آغاز عملیات تصفیوی در چهار ولسوالی نا امن این ولایت خبر میدهد.  

پنچ فابریکه ساخت مواد مخدر هرئین در پی عملیات هوایی نیروهای ناتو و ارتش ملی افغان در ولسوالی بکواه ولایت فراه تخریب شده است. میر اسدالله کوهستانی فرمانده لوا دوم ارتش ملی فراه می گوید: این پنج فابریکه ساخت مواد مخدر منابع بزرگ تمویل کننده مالی مخالفان مسلح دولت در ولایت فراه بود، که بگفته او در عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو تخریب گردید.

 فرمانده ارتش ملی فراه می افزاید: در این عملیات هزاران کیلو گرام مواد مخدر مختلف نیز عریق شده است.

از سوی دیگر فرمانده ارتش ملی فراه به حمایت هوایی نیروهای ناتو، از آغاز عملیات تصفیوی نیروهای ارتش ملی در چهار ولسوالی نا امن این ولایت نیز خبر میدهد. وی می گوید: این عملیات های تصفیوی که از حمایت قاطع هوایی نیروهای ناتو نیز برخودار است، جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت، در ولسوالی های بالابلوک، بکواه، خاکسفید و پشترود ولایت فراه در حال جریان است.

این در حالیست که با آمدن دوباره نیروهای هوایی ناتو به فراه طالبان مسلح حملات شانرا بر پوسته ها و قرارگاه های امنیتی این ولایت بطور چشمگیر کاهش داده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb