متقاضیان پاسپورت در هرات از آنچه عدم پایبندی اداره پست و اداره پاسپورت در روند انتقال و توزیع پاسپورت به دروازه خانه های مسکونی شان می خوانند، شکایت دارند. مدیریت پاسپورت در بدل رساندن پاسپورت به خانه های مردم از هر متاقضی ۵۰۰ افغانی پول می گیرد اما تاهنوز هیچ سهولتی برای مردم ایجاد نشده است. از سوی دیگر مسوولان اداره مرکزی پاسپورت کشور می گویند که این پول در جاهای دیگر به مصرف می رسد.

روزانه صدها تن در هرات برای گرفتن پاسپورت­ های شان پشت دورازه های مدیریت پاسپورت این ولایت ساعت ­ها انتظار می ­کشند. حتا در مواردی هزاران تن گردهم میایند تا پاسپورت خودرا بگیرند. در حالی که این شهروندان ۵۰۰افغانی را برای این به اداره پاسپورت و ریاست مخابرات می ­پردازند که پاسپورت­ های شان را به دروازه خانه شان بیاورند.

متقاضیان پاسپورت در هرات می­ گویند: برای شان روشن نیست که این پول به کجا می­ رود در حالی که هیچ سهولتی در روند گرفتن پاسپورت به وجود نیامده است.

از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی درهرات نیز گرفتن ۵۰۰ افغانی از شهروندان از سوی اداره پاسپورت را پرسش برانگیز می خوانند. آنگونه که سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات می­ گوید: هنوز برای مردم روشن نشده است که این پول به کجا می رود در حالی که باید برای شهروندان در بخش گرفتن پاسپورت سهولت ایجاد می شد.

در همین حال مسوولان اداره مرکزی پاسپورت کشور می ­گویند: ۵۰۰ افغانی که از هر متقاضی پاسپورت جمع آوری می شود از طریق یک حساب بانکی مشخص وارد حساب دولت می شود. آنگونه که سید عمر صبور رئیس عمومی پاسپورت کشور می گوید: این پول در بخش های آسان ساختن خدمات و پروژه مسکوک به مصرف می رسد.

گرفتن پاسپورت در هرات به یک روند پیچیده مبدل شده است. متقاضیان برای گرفتن پاسپورت شان حتا یک سال باید انتظار بکشند. در سال های اخیر بااینکه در این بخش هیچ سهولتی ایجاد نشده، مشکلات آن روز به روز افزایش یافته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb