مسوولان محلی در هرات خبر از کوششهای جدی برای تقسیم ولسوالی شیندند را میدهند. اداره محلی اعلام کرده که در حال رایزنی با بزرگان ولسوالیهاییست که قرار است تقسیم شود. سخنگوی والی هرات گفت: گفتگوها برای استخدام افراد در اداره های دولتی این ولسوالی دنباله دارد. در کنار این، برخی به این باورند که به درازا کشیده شدن بخشبندی شیندند، سیاسی شده و مقامهای مرکزی میخواهند افراد نزدیک به خود را در این مناطق جا به جا کنند.

شیندند به گونه ‌ای پایگاه امنی برای طالبان است. افراد این گروه از هر جایی که فراری می ‌شوند، به این ولسوالی پناه می ‌برند که چالشی برای هراتیان شده ‌اند. از دید برخی آگاهان سیاسی، طالبان شیندند را جایی برای انتقال تجهیزات به نوار مرزی و ولایت‌های بادغیس و غور می‌دانند و حاکمیت می‌ کوشد تا این خط را با استقرار نیروی بیشتر قطع کند.

اداره‌ ی محلی می‌ کوشد تا هر چه زودتر این ولسوالی تقسیم شود. مقام‌ ها در این چند روز رایزنی‌ هایی با بزرگان ولسوالی‌ های تقسیم شده دارند و گفته می ‌شود بیشتر بحث ‌ها روی تشکیلات و چگونگی اداره‌ی فرماندهی ‌های پولیس است.

در کنار این، دولت به مردم این مناطق وعده داده تا از نیروهای بادانش خود این ولسوالی‌ ها برای اداره‌‌ ها کار گیرد که سخنگوی والی هرات می ‌گوید، در برخی ولسوالی ‌ها چنین نیرویی کم است.

ولی برخی به این باورند که به درازا کشیده شدن تقسیم ولسوالی شیندند به دلیل زد و بندهای سیاسی ا‌ست. کنش ‌گران مدنی می ‌گویند که مردم همچنان چشم ‌براه این هستند تا با تقسیم این ولسوالی نیروی بیشتری در آنجا جابه ‌جا شود و آرامش برپا گردد.

در سفری که در آوان سال روان رییس جمهوری به هرات داشت، اعلام کرد که شیندند را به پنج ولسوالی تقسیم خواهد کرد. او دستور داده بود تا در یک ‌ماه این ‌کار انجام شود؛ ولی از آن زمان تاکنون ماه‌ ها گذشته و گام آنچنان بلندی برای این‌ کار برداشته نشده است. با همه ‌ی این ‌ها اداره‌ ی محلی وعده داده تا در سال آینده این تقسیم این ولسوالی انجام شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb