هرات را طالبان دیگر ولایتها و کشورهای همسایه ناآرام میکنند. سخنگوی والی این ولایت میگوید: هر چند بومیها هم به گونه مقطعی به این گروه میپیوندند؛ ولی سازماندهی،  برنامه ریزی حملات و بمبگذاریها را طالبانی از کشورهای خارجی انجام میدهند. از سوی دیگر، برخی از نمایندگان شورای ولایتی به این باورند که برای برآوردن بهتر امنیت هرات، نیاز به ۲۰ هزار سرباز پولیس است.

در تازه‌ ترین عملیات نیروهای کماندو در شیندند توانسته ‌اند پایگاه ملا نجیب یکی از سران طالبان را از میان ببرند و سه فرد غیرنظامی را از چنگ آنان رها کنند. جیلانی فرهاد سخن‌گوی والی هرات پافشاری می ‌کند که طالبان در این ولایت پایگاه امنی ندارند و اگر هم داشته باشند، از میان برده می ‌شود.

او گفت: در سه ولسوالی ناآرام، طالبان به گونه‌ ی پراکنده رفت و آمد دارند؛ نه پایگاه!

ولی چرا پس از راه ‌اندازی عملیات از سوی نیروهای امنیتی، طالبان دوباره به مناطق ‌شان باز م ی‌گردند یا به گفته‌ ی دولتی ‌ها رفت و آمد می ‌کنند؟ پاسخ این چرایی را هم دولتی‌ ها و هم‌ نمایندگان شورای ولایتی، کمبود سرباز می ‌دانند.

آنگونه که گفته می ‌شود، باید برای هر هزار نفر، هفت سرباز پولیس در دید گرفته شود که برای جمعیت هرات، باید ۲۰ هزار سرباز پولیس در این ولایت مستقر شود که چنین نیرویی در این ولایت وجود ندارد و برای همین مناطق پاک ‌سازی شده، پس از عملیات هم امن نیست.

از سوی دیگر، مسوولان دولتی می ‌گویند، طالبانی‌که در این ولایت دست به ناآرامی می ‌زنند، بومی نیستند و از دیگر ولایت ‌ها و هتا بیرون کشور می ‌آیند. سخنگوی والی هرات می ‌گوید: نمونه‌ ی این باره، در جنگ‌ های شیندند بود که در آن برنامه‌ ریزان اصلی طالبان بیرونی بودند.

هرات به نام یکی از آرام‌ ترین ولایت‌ های غرب کشور، چندان در این سال‌ ها از سوی طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت تهدید جدی نشده است؛ هر چند ترورها و آدم ‌ربایی‌ها گه ‌گاهی گلوی آن را می ‌فشارد؛ ولی نه دولتی‌ ها و نه نهادهای غیردولتی، چندان نگرانِ رشد طالبان در این ولایت نیستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb