قرار است در آینده نزدیک، گردشگران کشورهای همسایه وارد هرات شوند. در گام نخست، برپایه تفاهمی که میان والیان هرات و خراسان رضوی ایران شده، گروهی از گردشگران  این کشور وارد این ولایت خواهند شد. همچنین آنگونه که مسوولان در اداره اطلاعات و فرهنگ میگویند، برنامه هایی برای کشاندن گردشگران کشورهای آسیای مرکزی به هرات روی دست است. در کنار این، سخنگوی والی این ولایت باستانی گفته که امنیت گردشگران از آغاز تا پایان برآورده خواهد شد.

سال‌ هاست که مسوولان دولتی در هرات، در پی راهی برای کشاندن گردشگران بیرونی به این ولایت ‌اند. آنان همواره از آبده‌ های تاریخی به نام جاذبه‌ های گردشگری نام بردند.

گویا این کوشش‌ها کم‌ کم می‌خواهد برآیندی داشته باشد. چند ماه پیش بود که والی خراسان رضوی ایران به هرات آمد و یکی از محورهای گفتگوهای او با والی این ولایت، برپایی تورهای جهان ‌گردی بود.

اکنون آریا رووفیان رییس اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌ گوید که همه چیز برای پذیرایی از گردشگران آماده است. او گفت: کمیسیونی از نهادهای گوناگون دولتی و خصوصی ایجاد شده که همه در راستای رشد صنعت گردش‌گری کوشا هستند.

آقای رووفیان افزود: در آینده کاروانی از گردشگران برپایه‌ ی تفاهم‌ هایی که با مقام ‌های ایرانی شده بود، به هرات سفر خواهند کرد. او همچنین از این گفت که نیم ‌نگاهی هم به جذب گردشگران کشورهای آسیای مرکزی دارند.

برای پذیرایی از گردشگران اتحادیه‌ ی هوتل ‌داران به همراه اتحادیه‌ های گردشگری جاهای گوناگون را برای بود و باش جهان ‌گردان در دید گرفتند که هم با کیفیت باشد و هم ارزان.

 آقای رووفیان می‌ گوید: در این زمینه، هیئت ایرانی بررسی‌  داشته‌ و هرات را مناسب دانسته است.

ولی شاید نگرانیِ جدی گردشگران چگونگی تامین امنیت باشد. در این ‌باره، اداره‌ ی محلی وعده داده تا گروه‌های گردشگری را از آغاز سفر تا پایان، نیروهای امنیتی همراهی کنند.

در کنار این، برنامه‌ ریزی مسوولان تنها در بخش کشاندن گردشگران بیرونی به هرات نیست، آنگونه که رییس اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ می ‌گوید، قرار است زمینه سفر، برای گردشگران ولایت‌ های دیگر کشور هم فراهم شود.

هرات با داشتن بیش از هشت صد آبده و اثر تاریخی، جاذبه ‌های بسیاری برای جهان‌گردان دارد. تنها در خود شهر جاهایی مانند مسجد جامع بزرگ که به نگارستانی از هنر میناتوری و خطاطی می ‌ماند، مناره‌ های مصلا که گواه پابرجای فرهنگ تیموریان است و ارگ و شهر کهنه که نمادی از تاریخ کهن این ولایت است، بی ‌گمان بسیاری را شیفته‌ ی خود خواهد کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb