زمین دو پارکینگ بازار شهر فراه از سوی یک خانم سرمایه دار با امضاء خود رئیس جمهور کشور غصب شده است. والی این ولایت هم غصب این زمینها با امضاء رییس جمهوری را میپذیرد. او گفت: این بانو، با ارائه اسناد تقلبی، توانسته امضاء رییس جمهوری را بگیرد.

این مکتوب‌ها باعث شگفت‌زده شدن مقام‌های محلی در ولایت فراه شده است. پس از رسیدن این مکتوب‌ها با امضاء خود رییس جمهوری، ده‌ها تن از وکلای گذر، عالمان دینی و دیگر بزرگان قومی گردهم آمدند و زمین‌های این بانو را غصبی خواندند. آن‌ها می‌گویند: اکنون او می‌تواند با امضاء رییس جمهوری، دوکان‌های شخصی را هم از آن خود کند.

از سوی دیگر شورای ولایتی فراه نیز غصب دو پارکینگ دولتی را در بازار این ولایت، از سوی یک خانم زورمند به پشتیبانی ارگ تایید میکند.

شهرداری فراه هم گفته است که این زمین‌ها مربوط به این اداره است. شهردار، اسنادی مبنی بر گفته‌ی خود دارد.

در همین حال محمد آصف ننگ والی فراه، غصب پارکینگهای دولتی را به امضاء رئیس جمهوری مپیذیرد. او می گوید: این خانم نخست دهها سند تقلبی را به ارگ برده و سپس ریاست  جمهور دو هییت با صلاحیت را به این ولایت فرستاد. آقای ننگ گفت: این بانو به این هیئت پول پرداخته و آنان هم گزارش‌های نادرستی به رییس جمهوری دادند.

والی فراه می گوید: بزودی اسناد و گزارش درست این زمین‌ها، از سوی  شهروندان و مقامهای مربوط ، دوباره به ارگ ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb