هفت پروژه صحی در هرات به ارزش حدود ۹۰۰ هزار دالر آمریکایی به بهره برداری رسید. وزیرصحت عامه که برای افتتاح این پروژه ها به هرات آمده است میگوید، سنگ تهداب هفت پروژه دیگر صحی هم به ارزش حدود یک ملیون دالر گذاشته شده است. وزیر صحت عامه گفته این پروژه ها به منظور بلندبردن سطح کیفی و دسترسی بیشتر به عرضه خدمات صحی در این ولایت افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

افتتاح بانک خون حوزوی، ساخت کلینیک صحی در ولسوالی اوبه، ساخت کارگاه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تجهیز وساخت مرکز آموزشی حوزوی هرات و چند پروژه کوچک صحی دیگر از مجموع پروژه­های است که در سطح شهر و ولسوالی­های این ولایت به بهره برداری رسیده است.

داکترفیروزالدین فیروز وزیرصحت عامه کشور می­ گوید در کنار این پروژه­ها همچنان سنگ تهداب هفت پروژه دیگر نیز گذاشته شده است. ارزش مجموعی این پروژه­ها حدود دو میلیون دالر می ­باشد.

آنگونه که مقام­های این وزارت میگویند همچنان سنگ تهداب هفت پروژه دیگر که شامل ساخت مراکز هرات آمبولانس در شاهراه­ های هرات – اسلام قلعه، هرات – تورغندی و شاهراه هرات – قندهار، سنگ تهداب یک مرکز صحی در ولسوالی گلران و بخش مراقبت های ویژه در شفاخانه حوزوی این ولایت از پروژه­های است که سنگ تهداب آن گذاشته شده است.

با این حال محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید که با وجود حجم زیاد بیماران در شفاخانه حوزوی این ولایت، امکانات و داکتران کافی دراین شفاخانه وجود ندارد، بناء نیاز است تا دراین قسمت توجه جدی صورت گیرد.

این پروژه­ ها درحالی در نقاط مختلف هرات افتتاح وبه بهره برداری رسیده است که هنوزهم حدود ۲۰ درصد باشندگان این ولایت به خدمات صحی دسترسی ندارند. مقام­ های وزارت صحت عامه کشور پافشاری دارند که تلاش­ ها به منظور ایجاد مراکز صحی وبلندبردن سطح کیفی خدمات صحی در هرات ادامه دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb