قرار است کشور ایتالیا به زودی قرارداد آغاز کار سرک هرات-چشت را امضاء کند. سخنگوی والی این ولایت میگوید که فرمانده نیروهای ائتلاف در غرب کشور، در دیدار با والی هرات به وعده داده که به زودی اینکار عملی میشود. کشور ایتالیا اعلام کرده که برای سه پروژه بزرگ میدان هوایی، خط آهن و سرک هرات-چشت ۱۰۰ ملیون دالر کمک خواهد کرد.

قرار بود در آوان سال روان، کار سرک هرات-چشت آغاز شود که به دلایل گوناگون از جمله نبود بودجه، کارش به زمان ناآشکاری گذاشته شد. مردم سه ولسوالی پشتون زرغون، اوبه و چشت، بارها به دلیل عملی نشدن وعده‌ های مقام‌ ها، گردهمایی راه‌ا ندازی کردند و هتا برای زمان کوتاهی، رفت و آمد در این شاه‌راه را متوقف کردند.

ولی گویا کم‌ کم برنامه‌ هایی روی دست است تا کار ساخت سرک آغاز شود. آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌ گوید، فرمانده نیروهای ائتلاف در غرب کشور، در دیدار با والی این ولایت، به او گفته که پس از برگشت سفیر ایتالیا از تعطیلات سال نو میلادی، قرارداد ساخت سرک دستینه می ‌شود.

کشور ایتالیا برای تکمیل راه آهن خواف-هرات، میدان هوایی و سرک هرات-چشت، ۱۰۰ ملیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد. با همه‌ ی این‌ ها، این شاهراه، بخشی از دهلیز غرب به شرق است و از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. این بزرگ ‌راه نه تنها دشواری‌ های مردم در سه ولسوالی هرات را بر طرف می ‌کند که کمک فراوانی به بخش حمل و نقل ولایت غور خواهد کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb