فعالان مدنی در هرات میگویند که قانون اساسی در این سالها همواره زیر پا شده و مردم هیچ امیدی به تطبیق قانون ندارند. آنان همچنین پافشاری میکنند که باید نهادهای گوناگون مردمی دولت را برای تطبیق قانون، زیر فشار قرار دهد. در کنار این، والی هرات میگوید، کوشش دولتیها بر تطبیق قانون است. او همچنین گفت: اگر نیاز باشد باید قانون اساسی تعدیل شود.

همواره مردم از این ‌که قانون تطبیق نمی ‌شود نالیده ‌اند و همیشه هم دولت را متهم به زیرپا گذاشتن قانون کردند. قانون‌ شکنی به امری عادی دگر شده و چندان به آن وقعی گذاشته نمی‌ شود. در این هفته، دولت می‌کوشد با برنامه ‌های گوناگون به گونه ‌ای هم آگاهی ‌رسانی کند و هم پافشاری بر تطبیق قانون!

ولی کنش‌ گران می‌ گویند که قانون از سوی خود حکومت‌ مرکزی نقض شده و هرگاهی هم که مورد توجه بوده، حتمن به سود صاحبان قدرت بوده است.

همچنین پافشاری این کنش ‌گران مدنی بر این ا‌ست که باید نهادهای مردمی با راه‌ اندازی برنامه‌ های دادخواهی، دولت را زیر فشار گذارند تا قانون اساسی، این تنها سند رسمی را تطبیق کند.

در برابر این گفته‌ ها، محمد آصف رحیمی والی هرات می ‌گوید که باید بر تطبیق قانون جدی باشیم و همه کوشش خود را در این زمینه‌ به خرچ دهیم. او همچنین گفت که اگر نیاز باشد باید قانون اساسی تعدیل شود.

این روزها طنزگونه برخی به یک‌ دیگر می ‌گویند که تنها ماده‌ ای از قانون اساسی که همه به آن باور دارند و به گونه ‌ای تطبیق می ‌شود اینست که کابل، پایتخت افغانستان است!

به باور برخی این طنز تلخ نشان ‌دهنده ‌ی به بازی گرفته شدن قانون در کشور است و باید برای تطبیق آن راه‌ چاره‌ ای اندیشید و دست به کار شد.

سیزده سال پیش، قانون اساسی کنونی کشور که گفته می ‌شود یکی از مدرن‌ ترین قانون‌های اساسی منطقه است، تصویب شد و از آن پس بسیاری امیدوار به بهبود وضعیت قانونی کشور شدند که گویا اکنون موانع گوناگونی آن را به چالش کشیده‌ اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb