دیوان عالی کشور ایران، حکم اعدام قاتل ستایش دختر شش ساله افغان را تایید کرد. خبرگزاری مهر به گفته نورالله عزیزمحمدی، وکیل مدافع خانواده ستایش قریشی آورده است که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، محکومیت قاتل ستایش قریشی به قصاص و اعدام را تایید کرده است.

پیش از این، دادگاهی در ولایت تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به عنف به اعدام و بابت جنایت به جنازه به دیه محکوم کرده بود.

همچنین در چند روز گذشته، صحبتهایی شده بود که قاتل ستایش به دلیل علائم بیماری روانی به شفاخانه فرستاده شده ولی او پس از چندی مرخص شد. شماری هم برای گرفتن رضایت به خانواده ستایش مراجعه کردند که خواسته شان از سوی آنان رد شده است. ستایش در حمل سال روان بود که از سوی پسری ایرانی در منطقه ورامین تهران مورد تجاوز  قرار گرفت و سپس به قتل رسید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb