هیچ اقدام عملی ای برای ثبت آبده های تاریخی هرات به فهرست یونسکو انجام نشده است. رییس اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگوید: در گذشته بارها صحبتهایی در اینباره شده بود که این گپها هیچکدام درست نبود و خیال پردازانه بود. او گفت: برخی آبده ها امکان این را دارد که در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت شوند، ولی هنوز گامی در این زمینه برداشته نشده است.

تنها جایی که مسوولان دل‌ خوش کردند تا پس از پایان کارش، شاید بتوان به فهرست میراث فرهنگی جهان ثبتش کرد، مناره های هرات است. در یک‌ سال و اندی‌  که گذشته، مسوولان بر آن شدند تا چاردوبر این آبده‌ی تاریخی را دیوار بکشند تا آسوده ‌تر بتوانند به بازسازی آن بپردازند.

 آریا رووفیان رییس اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ هرات گفت: تاکنون هیچ گامی برای ثبت این ولایت در فهرست یونسکو برداشته نشده و تنها پس از پایان کار مناره‌ ها می‌ توان برای ثبت آن اقدام کرد که آن‌ هم نیاز به بررسی و کار بسیار دارد. او ابراز امیدواری کرد تا کارهایی در این باره انجام شود.

در گذشته، بارها سخن از این گفته شده بود که هرات بخت افزوده شدن به فهرست یونسکو را دارد؛ ولی این گپ‌ ها تنها در اندازه‌ ی گپ ماند و هر بار هم که از مقام‌ های محلی در این باره پرسیده می ‌شد یا می ‌گفتند بخت یار است یا این ‌که این مسئله را به کلی رد می ‌کردند.

اکنون آقای رووفیان هم به گونه ‌ای می‌ گوید، همه‌ ی آنچه در گذشته مقام‌ ها درباره ثبت هرات در فهرست یونسکو گفته ‌اند پذیرفتنی نیست و شماری به دلایل ناآشکار سخن از این‌ باره می ‌گفتند که خیال‌ پردازی  بیش نبود.

با ساخت و سازی که در یک و نیم دهه‌ ی گذشته در نقاط باستانی هرات انجام شده، به دور است تا این ولایت جایگاهی در فهرست میراث فرهنگی جهان داشته باشد.

مسوولان می ‌گویند، از شهر کهنه که ساخت و سازهای غیرقانونی به شدت انجام شده، به گونه‌ ای ناامید شدند. در کنار این، آقای رووفیان پافشاری می ‌کند که آنها به این فکر هستند تا شماری از آبده‌ های تاریخی‌ را در آینده نامزد قرار گرفتن در فهرست یونسکو کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb