امسال بیش از شصت هزار جریب زمین از نزد غاصبین پس گرفته شده است. مسوولان اداره عدلیه هرات میگویند بیشتر این زمینها تحت مناقشه و منازعه بوده که با بررسی های آنها تمام این زمین ها به نفع دولت فیصله شده است. رییس عدلیه در نشست خبری اشاره به دستآوردهای این اداره نمود. او گفته طی ۹ ماه گذشته بیش از ۳۰ راهنمای معاملات به دلیل فریب کاری مسدود شده است و بیش از صد جواز این راهنماهای معاملات فسخ گردیده است.

رییس عدلیه هرات از دستآوردهای اداره­اش طی ۹ ماه گذشته می­گوید، این اداره در بخش ­های حل منازعات ذات ­البینی مردم در مسایل حقوقی و دولتی در خصوص املاک و دارایی­ ها، ومساعدت ­های حقوقی کار می­ کند.

غلام­ محمد رحمانی رییس عدلیه هرات می گوید: طی سال جاری حدود ۶۸ هزار جریب زمین که تحت مناقشه و منازعه بوده به نفع دولت فیصله شده است. او تاکید می­ کند که مبارزه با غاصبان زمین درهرات بیشتر از گذشته جدی گرفته شده است.

رییس عدلیه هرات همچنان گفت که طی سال جاری بیش از ۳۰ راهنمای معاملات به دلیل فریب­کاری در خرید وفروش مسکن و زمین در این ولایت بسته شده است و بیشتر از صد جواز راهنمای معاملات هم فسخ گردیده است.

 او همچنان از رسیدگی جدی همکارانش در بخش حل مشکلات حقوقی شهروندان سخن گفت، غلام محمد رحمانی می ­گوید طی سال جاری به بیش از چهار هزار عریضه حقوقی شهروندان دراین اداره رسیدگی صورت گرفته است.

با این حال برخی فعالان مدنی می ­گویند در کنار همه دستآوردهای ریاست عدلیه در هرات، اما در بخش مبارزه با غاصبین وپس ­گیری این زمین ­ها هنوز نیاز به توجه جدی دولت است. بناء خیلی از زمین ­ها در هرات برعلاوه اینکه تحت مناقشه برخی زورمندان است، اما برخی ادارات دولتی نیز برسر          زمین ­های شان هنوزهم جدال دارند.

رییس عدلیه دربخش کارکرد اداره ­اش همچنان به توزیع جواز فعالیت ۲۱ نهاد اجتماعی در هرات اشاره کرد. مسوول این اداره می­ گوید هم اکنون حدود ۳۶۵ نهاد اجتماعی و ۲۱ نمایندگی احزاب سیاسی در این ولایت فعال هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb