کار بازسازی و توسعه بیش از چهل پروژه حفظ و مراقبت و کاریابی برنامه همبستگی ملی در نیمروز به بهره برداری رسید. این پروژه ها بیش از دوزاده میلیون افغانی هزینه برداشته است که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات کشور پرداخت گردیده، براساس خبرنامه بخش رسانه ای این وزارت، این پروژه ها در ولسوالیها و مرکز نیمروز تکمیل شده است.

این پروژه­ ها در ولسوالی ­های کنگ، چخانسور و مناطق مختلف شهر زرنج مرکز نیمروز تکمیل و به بهره برداری رسیده است. براساس خبرنامه ­ای رسانه­های وزارت احیا و انکشاف دهات کشور کار ساخت و توسعه حدود ۴۲ پروژه حفظ ومراقبت وکاریابی برنامه همبستگی ملی در این ولایت تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

در خبرنامه­ای این وزارت آمده است که مجموع هزینه این پروژه­ها ۱۲ میلیون ۶۰۰ هزار افغانی می باشد.

خبرنامه نوشته است که این پروژه­ ها شامل ترمیم کانال آبیاری، دیوارهای محافظوی و سرک­ ها می باشد. که تقریبا ۵ هزار ۲۸۵ خانواده از مزایای آنها بهره مند شده اند.

گفته می­ شود در جریان کار این پروژه­ ها برای بیش از ۱۴۰۰ تن زمینه کار مساعد گردیده است.

 

برنامۀ حفظ ومراقبت و کاریابی همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات ۳۴۱ قریه را در ولایت نیمروز تحت پوشش قرار داده است و تا به حال توانسته (۴۲) پروژه را در بخش­های مختلف ترمیم کرده  و بیش از (۲۹۹) پروژی دیگر در این ولایت نیز تحت ساخت قرار دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb