شماری از باشنده گان ولایت نیمروز از پائین بودن سطح خدمات مخابراتی واینترنت درآن ولایت شکایت دارند. آنان میگویند: در حالیکه چهار شرکت مخابراتی در آن ولایت فعالیت دارند، اما آنتن دهی این شبکه های مخابراتی بسیار ضعیف است وهیچ کدام انان خدمات قابل استفاده اینترنت حتی در مرکز شهر را ندارند. با این حال مسئولان محلی درنیمروز با تائید مشکلات مردم در این زمینه میگویند: خط انتقال فایبر نوری از کشور ایران به شهر زرنج تکمیل گردیده و قرار است با فعال شدن این خط چالش دسترسی مردم به اینترنت  حل شود.

باشنده گان ولایت نیمروز درجنوب غرب کشور ازعدم دسترسی شان به خدمات درست مخابراتی در آن ولایت شکایت دارند.آنان میگویند، که خدمات مخابراتی در این ولایت پر از چالش است وشرکت های مخابراتی هیچ نوع خدمات برای مشترکین شان فراهم نکردند.

شماری از این باشنده گان نیمروز همچنان ازعدم دسترسی به اینتر نت در آنولایت شکایت دارند ومسئولان حکومتی را در امر کنترول وضعیت مخابراتی در آن ولایت و شرکت های مخابراتی را در سرقت کریدت کارت تلفن های شان متهم میکنند.

درهمین حال انجینر جاوید سمیع بارک رئیس مخابرات نیمروز مشکلات مردم در زمینه پائین بودن خدمات مخابراتی بویژه اینترنت را تائید میکند وتاکید دارد که برای رفع این معضل با هزینه بیشتر از دومیلیون افغانی از سوی شرکت مخابراتی افغان تلکام، خط انتقال فایبر نوری از کشور ایران به شهر زرنج  مرکز ولایت نیمروزتکمیل گردیده و با فعال شدن این خط مردم نیمروز با خدمات بهتر اینترنت دسترسی خواهند یافت.

ولایت نیمروز با ولایت سیستان بلچوستان ایران هم مرز است وشماری از باشنده گان این ولایت همچنان تداخل واتصال تماسهای تلفنی سیم کارت های تفلنی داخل افغانستان با شرکت های مخابراتی ایرانی را یکی دیگر از چالش های مخابراتی در آنولایت عنوان مکنند. چالشی که مسولان اداره مخابرات نیمروز نیز آنرا تائید میکند.

نیمروز از ولایات دور افتاده در کشور است که باشنده گان این ولایت تاهنوز از خدمات ارتباطی و اجتماعی، عدم دسترسی راحت به رسانه های داخلی بی بهره هستند، و از سوی دیگر کمبود آب آشامیدنی، استفاده بی رویه از واحد پول ایرانی، افزایش وسایط بدون نمبر پلت وعبور کلاهای تجارتی بگونه غیر قانونی از مرز های آن ولایت چالش های هستند، که همواره مردم نیمروز از آن شکایت دارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb