سال ۲۰۱۶ میلادی برای حوزه غرب افغانستان از لحاظ اقتصادی سال پرباری بود. افتتاح پروژه های بندسلما، خط آهن خواف – هرات، شروع کار بند بخش آبادفراه، کارساخت کانال خوابگاه و بند کمال خان در نیمروز و کمک میلیونها افغانی به انکشاف روستاهای ولایت های حوزه غرب از کارهای مهم اقتصادی در این حوزه شمرده میشود. اما این پروژه ها طی سال ۲۰۱۶ میلادی با فراز ونشیب های زیادی هم روبرو بوده است، نا امنی ها مانع اصلی پیشرفت در این پروژه ها عنوان میشود.

طی سال ۲۰۱۶ میلادی افتتاح سد دوستی افغان – هند یا سد سلما در هرات با حضور مقام ­های بلند رتبه دو کشور، بزرگترین پروژه زیربنایی اقتصادی بود  که پس از سال­ ها انتظار کلیدخورد. این سد پرهزینه که سال­ها کار آن به درازا کشید بالآخره تکمیل وبه بهره برداری رسید.

در کنار سد دوستی افغان – هند طی سال ۲۰۱۶ میلادی افتتاح بخش سوم خط آهن خواف الی هرات یکی دیگر از کارهای مهم اقتصادی در این ولایت بود. ایرانی­ ها طی این سال کار ریل ­گذاری قسمت سوم این خط آهن را شروع کردند.

مقام­ های دو کشور در مراسم افتتاح این پروژه گفتند این خط آهن در بخش تجارت و صنایع دو کشور همسایه را کمک می ­کند و همچنان باعث همکاری ­های منطقه­ ای خواهد شد.

درکنار هرات، ولایت­ های همجوار آن هم از برنامه­ های اقتصادی بی بهره نبودند. درنیمروز آغاز کار بند بزرگ آبی کمال­ خان، کار ساخت کانال خوابگاه دراین ولایت از مهمترین پروژه­های اقتصادی این ولایت خوانده می ­شود. هنوزهم کار روی این دو پروژه اقتصادی ادامه دارد.

در فراه نیز شروع بند بخش ­آباد این ولایت در ماه های نخست سال ۲۰۱۶ میلادی یک نوید برای باشندگان این ولایت بود. اما نا امنی­ ها همواره بزرگترین مانع برای پیشرفت کار این پروژه بوده.

در غور و بادغیس باشندگان این دو ولایت شاهد کدام پروژه بزرگ اقتصادی نبودند. آگاهان اقتصادی به این باور اند که طی این سال بیشتر کارها زیربنایی بوده، اما برنامه­ای  بالفعل اقتصادی نبوده که بتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

با این همه، کار پروژه ­های بزرگ اقتصادی در حوزه غرب دور از چالش­ های امنیتی نبوده، نا امنی­ ها هر ازگاهی روند ساخت این پروژه ­ها را متوقف ساخته است. مردم انتظار دارند که سال نو میلادی برنامه­ های اقتصادی روند کنونی را تغییردهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb