یک زن در هرات از سوی شوهرش به شدت لت و کوب شده و به شفاخانه حوزوی این ولایت انتقال داده شده است. مسوولان در شفاخانه حوزوی هرات می گویند که این خانم از چند ناحیه بدنش به ویژه سرش آسیب دیده و اکنون در بخش جراحی عصبی این مرکز صحی زیر تداوی قرار دارد. در همین حال خانم سی و پنج ساله که از سوی شوهرش لت و کوب شده می گوید، شوهرش مشکلات عصبی دارد و همواره اورا مورد لت و کوب قرار می دهد.

یک خانم سی و پنج ساله پس از لت و کوب شدید از سوی شوهرش به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده است. مسوولان در شفاخانه حوزوی هرات می گویند، این خانم از چند نایحه­ی بدنش به ویژه سر آسیب دیده و اکنون در بخش جراحی عصبی این مرکز صحی زیر تداوی قرار دارد.

از سوی دیگر این خانم سی و پنج ساله که از سوی شوهرش مورد لت و کوب قرار گرفته می ­گوید، شوهرش مشکل عصبی دارد و همواره اورا لت و کوب می­کند. می گوید مادر پنج کودک است و با مشکلات جدی در خانواده اش روبه­ رو است.

در همین حال مسوولان در اداره امور زنان هرات از افزایش آمار لت و کوب زنان در این ولایت نگران هستند. محبوبه جمشیدی رئیس این اداره می ­گوید، بیشتر خانم ­های که مورد لت و کوب قرار می­ گیرند به دلیل مشکلات خانوادگی شکایت نمی ­کنند وبه همین دلیل عاملان این رویدادها مورد پیگرد قرار نمی گیرند.

لت و کوب زنان در هرات افزایش یافته است. آنگونه که مسوولان در شفاخانه حوزوی هرات می گویند، در جریان یک ماه اخیر بیش از ۵۰ مورد لت و کوب خانم ها در این شفاخانه به ثبت رسیده که بیشتر آنان از سوی شوهر و اعضای خانواده های شان لت و کوب شده اند.

 به گفته ای سخنگوی این مرکز صحی، روانه به طور میانگین، دو تا سه خانمی که مورد لت و کوب قرار می­ گیرند؛ به این شفاخانه آورده می شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb