اداره حج و اوقاف هرات فعالیت تعویذ نویستان و دعاخوانان در این ولایت غیر اسلامی و غیر قانونی میخواند. مسوولان در این اداره می گویند، خیلی از افراد به نام دعاخوانی از مردم پول جمع آوری می کنند و این عمل شان هیچ ربطی به دین اسلام ندارد. در همین حال دو روز می شود که صدها تن برای گرفتن دعای یک دعاخوان در مسجد جامع هرات جمع می شوند اما تاهنوز دعاخوان مشخص نیست که در هرات است یا خیر.  

صدها تن از مردم برای گرفتن دعای یک دعا خوان ساعت ­ها در مسجد جامع بزرگ هرات انتظار می کشیدند. صدها زن و مرد که از شهر و ولسوالی ­های هرات و ولایت ­های همجوار جمع شدند. گفته می شود که دعا خوان از ولایت فراه به هرات آمده است به همین منظور صدها تن برای دیدار بااو انتظار می کشند.

شماری از این فراد می گویند که برای شان گفته شده، این دعا خواهان بیماری های شدید و غیرقابل تداوی را با خواندن دعا تداوی می کند. بناء آنان برای صحت یابی بیماری های خود به نزد این دعاخوان آمده اند.

گفته میشود که این دعاخوان به هرات آمده بود و اکنون به عربستان رفته است. از سوی دیگر مسوولان در اداره حج و اوقاف هرات در واکنش به این مسئله، فعالیت تعویذ نویسان و دعاخوانانی را که به قصد جمع آوری پول مردم را فریب م ی­دهند، غیر اسلامی و غیرقانونی می­ خوانند.

مولوی محمد فقیری. مدیر مساجداداره ارشاد، حج و اوقاف هرات می گوید، از فعالیت این تعویذ نویسان جلوگیری می کنند.

فعالیت تعویذ نویسان و دعاخوانان در هرات همواره مورد انتقاد بوده است. تاجایی که عالمان دین این عملکرد تعویذ نویسان را غیر شرعی عنوان می­کنند. به گفته­ای عالمان دینی، این افراد به منظور جمع آوری پول، دست به جادوگری و فریب مردم می زنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb