قرار است وزارت انرژی و آب کشور دو کانال آبیاری در ولسوالی اوبه هرات بسازد. این کانالها با هزینه ۱۳ ملیون افغانی در این ولسوالی ساخته میشود که به گفته مسوولان محلی، از هدر رفتن هشتاد درسد آب، پیشگیری میکند و به گسترش کشاورزی کمک میرساند. پیش از اینهم کنال آبیاری دیگر در ولسوالی کرخ ساخته شده بود.   

همین چند روز پیش، یک کانال آبیاری‌  در ولسوالی کرخ ساخته شد. این کنال ۱۲۰ متر درازا دارد و با هزینه‌ ی ۳ ملیون افغانی به بهره‌ برداری سپرده شده است. این کانال در روستای ماش کارش به پایان رسید.

ولی وزارت انرژی و آب کشور بودجه‌ ی دیگری برای مهار آب ‌ها در ولسوالی اوبه اختصاص داده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می ‌گوید: قرار است دو کانال آبیاری در روستای پنج میران این ولسوالی کارش آغاز شود که هزینه‌ ی ساخت آن، ۱۳ ملیون افغانی ا‌ست.

او گفت: با ساخت این کانال ‌ها، در بخش مهار آب گام بزرگی برداشته خواهد شد.

بیشتر آب ‌های هریرود و دیگر رودهای کوچک که سرمنشاء آن از کوه‌ های هرات است، بی آنکه استفاده‌ ی درستی از آن شود هدر می ‌رود. گویا اکنون وزارت انرژی و آب کشور که یکی از هدف‌هایش کنترل آب‌ هاست، می‌خواهد با ساخت پروژه‌ های کوچک و مهم در روستاها، گام‌ هایی در زمینه‌ ی مهار آب‌ ها بردارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb