افراد و ارگانهای گوناگون در روند استخدام کارمندان دولتی هرات مداخله میکنند. رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غرب کشور میگوید: این یکی از دشواریهای جدیست؛ ولی آنان میکوشند تا برپایه قانون کار خود پیش ببرند. او آشکار نکرد چه کسانی و چه ارگانهایی در این روند مداخله میکنند. در کنار این، کنشگران مدنی از آشنابازی و فساد گسترده در روند استخدام کارمندان دولتی ابراز نگرانی میکنند.   

بی ‌باوری و نبود شفافیت در روند استخدام، گپ تازه ‌ای نیست. پیش از این کامران علیزایی رییس شورای ولایتی هرات، از این روند به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که تا کسی آشنا و پول نداشته باشد نمی ‌تواند در اداره‌های دولتی کار پیدا کند.

در برابر این گفته‌ ها، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پافشاری بر شفاف بودن روند استخدام کارمندان دولتی دارد. عبدالسلام سلام رییس این کمیسیون که در نشست پرسش و پاسخ با خبرنگاران شرکت کرده بود گفت: تاکنون هیچ‌ کسی در موارد خاص با سند به آنان شکایت نکرده است؛ ولی او از اشاره به این کرد که برخی افراد و ارگان ‌ها، در روند استخدام مداخله می‌ کنند. آقای سلام آشکارا از کس یا ارگانی نام نبرد.

کنشگران مدنی هم چندان راضی از روند استخدام کارمندان دولتی نیستند. از دید این کنشگران، در این روند به شدت فساد و آشنابازی وجود دارد و کسی در حالت عادی نمی ‌تواند به کاری که درخواست داده، گمارده شود.

به گفته‌ ی برخی، برای استخدام شدن در اداره‌ های دولتی باید هفت خوان رستم را رد کرد و تازه اگر از این خوان‌ ها بگذرید، باید مقام‌ های مرکز کشور را با ترفند‌ های گوناگون مانند پول و آشنا با خود هم ‌سو کنید تا بلکه بشود در یکی از اداره‌ های دولتی استخدام شد.

با همه ‌ی این‌ ها، در یک‌ سال گذشته، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غرب کشور ۲۹۷۲ تن را در اداره‌ های دولتی استخدام کرده که در این میان، ۹۱۰ تن‌شان تنها در اداره‌ های دولتی هرات استخدام شدند.

آقای سلام گفت: در غرب کشور از این شمار کارمندان ۱۰ درسدشان بانوان ‌اند، در حالی‌ که در هرات ۲۰٫۴ درسد از بانوان استخدام شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb