فعالان مدنی ولایت های حوزه غرب کشور برای انسجام دادخواهی­ های خود در هرات گردهم آمدند. آنگونه که این فعالان مدنی می گویند، پس از این مشکلات عمده حوزه غرب را اولویت بندی می کنند و به گونه ای مشترک و گسترده دادخواهی می کنند. به گفته ای آنان، حکومت مرکزی در برابر مردم ولایت های غربی کشور همواره جفا کرده و مردم این حوزه برای به دست آوردند حقوق خود به گونه ای مشترک اقدام می کنند.

فعالان مدنی ولایت ­های غربی کشور و برخی اعضای شوراهای ولایتی این ولایت ­ها در هرات گردهم آمده تا روی ایجاد یک برنامه منسجم برای دادخواهی ­های شان گفتگو کنند. این برنامه از سوی موسسه (سی آر دی سی) برگزار شده و آنگونه که مسوولان این موسسه می­ گویند، پس از این دادخواهی­ ها در حوزه غرب منسجم ­تر و تاثیرگذار تر از پیش برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی در غرب کشور می ­گویند، با اینکه همواره در این حوزه برنامه های دادخواهانه برگزار شده اما به دلیل پراکندگی، این برنامه ها خیلی تاثیرگذار نبوده است.

به گفته­ ای این فعالان مدنی، مردم حوزه غرب کشور در بخش ­های مختلف مشکلات مشترک دارند و دید حکومت مرکزی در برابر این مردم همواره تبعیض آمیز بوده است. بناء آنان تلاش دارند تا با انسجام بیشتر برای حل این مشکلات دست به کار شوند.

از سوی دیگر شماری از آگاهان امور هم می­ گویند که مردم حوزه غرب همواره در حاشیه سیاست ­های حکومت مرکزی بوده اند. این فعالان تاکید می­ ورزند که برگزاری برنامه­ های گسترده دادخواهی می تواند حکومت مرکزی را زیر فشار بیاورد و آنان را مجبور به تن دادن به خواسته­ های برحق باشنده ­های حوزه غرب کند.

سیاست­ های دوگانه حکومت مرکزی در برابر حوزه غرب به ویژه ولایت هرات همواره مورد انتقاد باشنده­ های این حوزه بوده است. آگاهان امور و فعالان مدنی می گویند، در حکومت نقشی به مردم این حوزه داده نشده و مقام­ های مرکزی همواره دید تبعیض آمیز به این حوزه داشته اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb