ده ها تن از باشنده های منطقه پایان آب شهر هرات به دلیل آنچه آسفالت نشدن جاده عمومی این منطقه می خوانند، دست به تظاهرات زدند. این معترضان می گویند، با اینکه چند روز پیش کار ساخت این سرک از سوی وزیر فواید عامه و والی هرات افتتاح شد اما حالا به جای این سرک یک سرک دیگر آسفالت می شود. باشنده های این منطقه، جاده عمومی را مسدود کردند وپ هشدار می دهند که تا این حکومت به خواسته های شان توجه نکند، راه را همچنان به روی مردم مسدود نگه میدارند.

ده ها تن از باشنده­های منطقه پایان آب شهر هرات دست به تظاهرات زده و راه را به روی عموم مسدود کردند. تظاهرات این مردم از بهر آسفالت نشدن جاده عمومی این منطقه است. این معترضان می ­گویند، با اینکه چند روز پیش کار ساخت این سرک از سوی وزیر فواید عامه و والی هرات افتتاح شد اما حالا به جای این سرک یک سرک دیگر آسفالت می شود.

این معترضان ادعا دارند که در یک هفته اخیر بارها این مسئله را با مقام های محلی هرات در میان گذاشته اما هیچ کدام از این مقام­ها به خواسته­های شان پاسخ نداده اند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می ­گویند، در این مورد به اداره محلی شکایت رسیده و این شکایت­ها را به گونه­ای جدی بررسی می­کنند. آنگونه که جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می ­گوید، این مسئله را با مقام­ ها در وزارت­ های انکشاف دهات و فواید عامه در میان گذاشته و به زودی کار آسفالت جاده پایان آغاز خواهد شد.

براساس برنامه، قرار بود که سرک پایان الی باشران آسفالت شود اما آنگونه که این معترضان می ­گویند، اکنون کار آسفالت از منطقه ­ی رباط کابلی­ ها آغاز شده و بیشتر از سه کیلومتر از جاده عمومی منطقه­ ی پایان آب از آسفالت بازمانده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb