اداره هلال احمر در غرب کشور، تدابیر ویژه برای کمک به آسیب دیدگان احتمالی در سال روان روی دست گرفته است. مسوولان در این اداره میگویند که در هر ولایت، برای ۲۰۰ خانواده کمک آماده کردند و تنها در انبار مرکزی که در هرات موقعیت دارد، برای ۳۰۰۰ خانواده کمکهای غیرغذایی در دید گرفتند. در کنار این، هلال احمر همچنین ۱۸۰ تن از کسانیکه به بیماری سوراخ قلب دچار بودند را درمان کرده است.

آنگونه که مسوولان در اداره ‌ی هلال احمر در غرب کشور می‌ گویند، هم‌اکنون ۳۵۰۰ تن از کسانی ‌که بیماری سوراخ قلب دارند، در نوبت هستند تا درمان شوند. نورالدین احمدی رییس این اداره گفت: در چهار سال گذشته، ۱۸۰ تن از این بیماران خاص، به کشور هند برای درمان فرستاده شدند.

 او افزود: کشور هندوستان قرار است یک ملیون دالر در این بخش به بیماران افغان کمک کند.

بیماری سوراخ قلب که آمار دچار شدگان به آن رو به افزایش است، از جمله بیماری‌ های خاصی‌ است که هلال احمر کشور پذیرفته تا به این بیماران کمک کند.

ولی در کنار پذیرفتن این مسوولیت، کار بنیادی هلال احمر، یاری رسانی به آسیب ‌دیدگان حوادث طبیعی و غیرطبیعی‌ است. آقای احمدی می ‌گوید که در سال روان، تدابیر ویژه‌ ای برای رویدادهای احتمالی و یاری‌ رساندن به آسیب ‌دیدگان در پنج ولایت هرات، غور، بادغیس، فراه و نیمروز روی دست گرفتند.

از آوان سال نو تاکنون، این اداره به ۱۴۳۵ خانواده آسیب ‌دیده و بی ‌جاشده کمک ‌های غیرغذایی کرده است.

همچنین هلال احمر هرات، بیماران روانی را هم زیر پوشش دارد که هم ‌اکنون ۲۵۰ تن در آسایشگاه روانی زیر درمان ‌اند. رییس حوزوی این اداره می ‌گوید: در سال روان هشت تن به همراه یک بانو، در این آسایشگاه درمان شدند.

در این اداره، ۱۰۶۲۸ تن به نام رضاکار در بخش‌ های گوناگون همکاری می ‌کنند که ۲۲۶۰ تن آنان بانوان‌ اند.

گفتنی ا‌ست بودجه‌ ی اداره ‌ی هلال احمر از یاری ‌های مردمی و ۲% از درآمد گمرک‌ تامین می ‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb