سرکنسول ایران در هرات میگوید که عقب نشینی دیوار ساختمان این نمایندگی سیاسی، اصلی پذیرفته شده است و هیئتی از هر دو کشور در حال گفتگو در اینباره هستند. او گفت: این روند زمانبر است؛ ولی کشورش آماده عقب گذاشتن دیوار کنسولگریست. در کنار این، والی هرات خواستار این شده تا هر چه زودتر، سرنوشت این دیوار مشخص شود. او گفته است که ایران آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده و هتا در بودجه سال آینده، هزینه ای برای عقب گذاشتن دیوار کنسولگری در دید گرفته است.   

یک ‌سال از تخریب دیوار کنسولگری ایران در هرات، از سوی شهرداری می‌ گذرد. درست جنجال ‌ها از همین زمان آغاز شد و پس از آن، برای عقب ‌گذاشتن دیوار این نمایندگی سیاسی، دو کشور با هم وارد گفتگو شدند؛ ولی این گفتگوها تاکنون که نتیجه نداده است.

 در تازه‌ ترین واکنش‌ها، محمدآصف رحیمی والی هرات ابراز امیدواری کرده تا هر چه زودتر، سرنوشت این دیوار آشکار شود. او گفت: کشور ایران در این زمینه اعلام آمادگی کرده  و هتا هزینه ‌ی ساخت و ساز را هم در دید گرفتند.

در کنار این، سرکنسولگری ایران در هرات، یک‌ بار دیگر پافشاری کرده که برپایه ‌ی قوانین جهانی، آنان آماده ‌ی عقب‌ گذاشتن دیوار هستند. محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در این ولایت گفت: هیئتی از دو کشور افغانستان و ایران در این باره با هم گفتگو می‌ کنند و روند کمی زمان‌ بر است.

او افزود: اصل موضوع پذیرفته شده و مکانیزم اجرایی در دستور کار قرار دارد.

بارهای دسته ‌های گوناگونی از وزارت خارجه کشور تا مقام ‌های ایرانی به هرات سفر کردند و در این باره سخن گفتند. هر کدام‌ شان هم از آغاز گفتگوها یاد کردند؛ ولی دیده می‌ شود در این راستا، کار به کندی پیش می ‌رود.

خیابان مرکزی شهر هر دوسویش آسفالت و عقب‌ نشینی ها انجام شده و تنها جایی که مانده، دیوار این نمایندگی سیاسی ا‌ست که مقام‌ ها امیدوارند تا هر چه زودتر، این دیوار که به چالشی دگر شده، برداشته شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb