فاز اول شبکه آبرسانی شهر زرنج مرکز نیمروز تکمیل شده است و نصب میترهای آب در این شهر آغاز گردیده است. مسوولان محلی دراین ولایت میگویند بزرگترین شبکه آبرسانی به ارزش بیش از ۲۲ میلیون دالر در شهر زرنج مرکز نیمروز پایه گذاری شده است. کار این شبکه اوایل سال گذشته شروع شد و حالا روند توزیع میترآب به خانه های مسکونی آغاز گردیده است.

پس ازسال­ ها انتظار، بالاخره شهروندان شهر زرنج به آب صحی آشامیدنی دست یافتند. اوایل سال گذشته بود که سنگ تهداب یک شبکه بزرگ آبرسانی در این ولایت گذاشته شد. هزینه ساخت این شبکه بیش از ۲۲ میلیون دالر است که ازسوی بانک جهانی پرداخت می­شود.

فرید عظیم سرپرست ریاست احیاء وانکشاف دهات نیمروزمی­گوید: فاز اول این شبکه تکمیل شده است وقسمت دوم این پروژه هم که توزیع میترهای آب و رساندن آب آشامیدنی صحی به خانه­های مسکونی است بیش از ۹۰ درصد پیشرفته است.

آنگونه مسوولان این اداره می ­گویند کار نصب میتراز قریه سردشت شهر زرنج آغاز شده است. سرپرست اداره احیا وانکشاف دهات این ولایت می­ گوید ذخیره بزرگ آب آشامیدنی به ارتفاع ۳۰ متر و ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب آب در مرکز نیمروز درحال ساخت است.

با این حال انجینیرمحمدسمیع والی نیمروز از باشندگان شهر زرنج خواسته تا در خریداری ونصب میترهای خانه هایشان اقدام نمایند که به آب صحی دسترسی داشته باشند.

براساس گفته­ های مسوولان دولتی در نیمروز با تکمیل شبکه آبرسانی این ولایت، باشندگان تمام شهر زرنج و روستاهای اطراف آن از آب آشامیدنی صحی این شبکه مستفید می ­شوند.

این شبکه در دو قسمت ساخته می­ شود که قسمت اول آن حفر ۶ حلقه چاه عمیق است که در منطقه قلعه فتح در ولسوالی چاربرجک این ولایت حفرشده است. قسمت دوم این پروژه لوله گذاری حدود ۲۴۳ کیلومتر است که آب آشامیدنی صحی را به خانه­های مسکونی درسطح شهر و روستا های اطراف آن انتقال میدهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb