آخرین دور واکسین ‍پولیو سال ۲۰۱۶ میلادی در ولایت شروع شده است. رییس صحت عامه فراه می گوید: این کمپاین مدت پنج روز ادامه خواهد داشت و در این دور قرار است، که بیش از یکصدو هشتاد و شش هزار کودک زیر سن پنج سال در برابر مرض خطرناک فلج واکسین گردند. در همین حال فعالان مدنی فراه واکسیناتوران را متهم به سهل انگاری میکنند، و از مسوولین صحی خواهان گماشتن افراد با احساس بحیث واکسیناتور در این ولایت هستند.

روند واکسین پولیو در آستانه ختم سال ۲۰۱۶ میلادی در فراه شروع شده است. مسوولان اداره صحت عامه این ولایت میگویند این دوره از واکسین پولیو در این ولایت ۵ روز ادامه خواهد داشت که قرار است بیش از ۱۸۰ هزار کودک در سطح شهر و ولسوالی­های این ولایت واکسین شوند.

از سوی دیگر شهلا ابوبکر عضو شورای ولایتی فراه از افراد که با واکسین پولیو مخالف اند، میخواهد که از مخالفت با واکسین پولیو دست بکشند، و اطفال شانرا در برابر مرض فلج واکسین نمایند.

در همین حال حال فعالان مدنی فراه از سهل انگاری واکسیناتوران در موقع تطبیق آن نگران استند.

فریداحمد هیبت معاون اتحادیه فعالان مدنی در فراه می گوید: برخی از واکسیناتوران به محلات اصلی به خاطر تطبیق پروسه واکسین نمی روند و فورمه ها را خودشان خانه پری میکنند. درحالیکه نیاز اساسی است تا رضاکاران صحی به خاطر رساندن دو قطره واکسین تا آخرین روستا در این ولایت را سفر کنند. فعالان مدنی از مسوولان مربوطه میخواهند تا به خاطر تطبیق برنامه واکسین پولیو نظارت جدی از واکسیناتوران داشته باشند.

مرض فلج، ساری و قابل تداوی نمیباشد، اما بگفته داکتران دو قطره واکسین پولیو میتواند، اطفال را از مبتلاشدن به این بیماری حفظ کند.

هر چند سال گذشته میلادی چهار واقعه مثبت فلج در ولایت فراه رخ داد، اما بگفته مسوولین صحی طی سال جاری میلادی در نتیجه گسترش دامنه واکسین پولیو کدام واقعه فلج در فراه ثبت نشده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb