شرکت مسافربری احمدشاه ابدالی پس از تعهدکتبی به شورای ولایتی هرات، دوباره به فعالیت آغازکرده است. مسوولان شورای ولایتی این ولایت میگویند برعلاوه این شرکت، بیش از چهل شرکت دیگر هم در مورد چگونگی حمل ونقل مسافران در مسیرشاهراه ها تعهدنامه ای هفت ماده ای را امضا کردند. معاون شورای ولایتی هرات میگوید درصورتیکه این شرکتها مواد تعهدنامه را رعایت نکنند به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

 همین چهارشنبه هفته گذشته بود که شورای ولایتی هرات به دلیل انتقادهای تند علیه شرکت احمدشاه ابدالی، دروازه این شرکت را بسته کرد. اما خیلی زود دروازه این شرکت بازشد. برخی اعضای شورای ولایتی هرات می­ گویند به شمول شرکت ابدالی از بیش از ۴۰ شرکت مسافربری در شمال شهر، تعهدنامه­ای کتبی گرفته شده است.

 در این تعهدنامه ­ای هفت ماده ­ای شرکت­ ها مکلف اند قوانین ترافیکی را رعایت کنند و همچنان راننده­ های شان را از لحاظ صحی به ویژه مواد مخدر معاینه کنند.

بارها عملکرد شرکت مسافربری احمدشاه ابدالی مورد انتقاد تند باشندگان هرات قرارگرفته است. در مسیرشاهراه­ ها بیشتر راننده­ ها قوانین ترافیکی را رعایت نمی ­کنند، بناء بدلیل تیزرانی باعث حادثات ناگوار ترافیکی شده اند.

 هفته گذشته برخی فعالان مدنی طی حرکت اعتراضی از حکومت خواستند که به خاطر حفظ جان مردم نظارت جدی از عملکرد شرکت­ های مسافربری داشته باشند.

بدنبال حادثه روزیکشنبه درشاهراه هرات – قندهار که حدود ۱۹ تن کشته شدند و بیش از ۳۰ تن زخم برداشتن؛ مقام­ های محلی هرات هیاتی را به منظور بررسی شرکت­ های ترانسپورتی از اداره ­های مربوطه تشکیل داد.

 این هیات متشکل از پولیس ترافیک، ترانسپورت و پولیس شاهراه وظیفه گرفتند تا شرکت­ های مسافربری را به گونه جدی بررسی کنند. محمدآصف رحیمی والی هرات هم پافشاری برتطبیق مواد تعهدنامه ­ای شرکت­های مسافربری دارد.

راننده­ های شرکت­ های مسافربری همواره در مسیرشاهراه ­ها به دلیل عدم رعایت قوانین رانندگی باعث تلفات افراد ملکی گردیده اند. بناء دیده شود که این جدیت اداره محلی هرات تا چه اندازه در عملکرد شرکت­ های مسافربری تغییرات چشمگیری خواهد آورد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb