سالیانه شصت ملیون افغانی از پول اداره کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین هرات، به جیب شهدا و مفقودین خیالی میرود. آنگونه که رییس این اداره میگوید، آنان در بررسیهایی که انجام دادند،دریافتند که نزدیک به هزار تن کارت شهید و مفقود الاثر دارند که خیالی اند و برخی از آنان در شهر گشت و گذار میکنند. او گفت: کوششها براینست تا از سال آینده، معاش این افراد قطع شود.

مسوولان در اداره ‌ی کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین در هرات، پرده از فساد بزرگی برمی ‌دارند. عبدالقیوم افغان، رییس این اداره می ‌پذیرد که در بخش روند پخش کارت برای خانواده‌ های شهداء و مفقودین، فساد بوده است.

او گفت: بررسی‌ ها نشان می ‌دهد که بیش از یک هزار کارت خیالی داده شده که برخی از دارندگان این کارت ‌ها، هم‌ اکنون در شهر گشت و گذار می ‌کنند.

این برای نخستین بار است که مسوولان این اداره، در این زمینه دست به افشاء گری می ‌زنند و بررسی‌ هایی را برای جداسازی مستحق از غیرمستحق آغاز کردند.

در کنار این، آقای افغان می ‌گوید که به همکاری مقام‌ های مرکزی و محلی، در پی آن‌ اند تا این افراد به زودی شناسایی شوند و در سال آینده، معاش‌ شان قطع شود.

آن‌ گونه که مسوولان می ‌گویند، هم اکنون ۱۵۵۰۰ تن در هرات، کارت شهداء و مفقودین دارند که وارثان آنها، ماهیانه برای گرفتن معاش به اداره‌ ی کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین مراجعه می‌کنند.

آقای افغان می ‌گوید: سالیانه دارنده ‌ی کارت ۶۰ هزار افغانی معاش دریافت می‌ کند. با این حساب، می ‌توان گفت که هر ساله، ۶۰ ملیون افغانی پول دولت، به جیب کسانی می‌ رود که نه شهید شدند و نه هم مفقود الاثر!

https://www.facebook.com/heratpaperfb