اداره مهاجرین وعودت کننده گان بادغیس به همکاری یک نهاد خارجی برای بیش از یکهزار خانواده بیجاشده دراین ولایت کمک کرده است. این بیجاشده ها ماه هاست که از ولسوالی های نا امن بادغیس به شهرقلعه نو مرکز این ولایت سرازیرشدند. شماری از بیجاشده ها در قلعه نو همچنان از حکومت میخواهند تا به منظور برگشت آنها به مناطق اصلی شان توجه جدی نماید.

بیجاشده­ هایی که بر اثر جنگ­ های داخلی اخیر از ولسوالی های جوند، بالامرغاب، مقر و قادس خانه های شان را ترک کرده و به شهرقلعه­ نو مرکز این ولایت آمده اند، سردی زمستان، نبود جای مناسب برای زندگی و بیکاری از عمده ­ترین مشکلاتی است که زندگی این بیجاشده­ ها را تهدید میکند، حالا ریاست امور مهارجرین بادغیس به همکاری یک نهاد خارجی  برای بیش از یکهزار خانواده پول نقد کمک کرده است.

مسوولان در این نهاد می ­گویند که آنان در تلاش اند تا در آینده زمینه کار را برای این بیجاشده ­گان فراهم کنند، درهمین حال بیجاشد ه­گانی که از این کمک ها بهره مند شده اند میگویند با این کمک ها میتوانند پوشاک، خوراک و سوخت زمستانی شان را تهیه کنند، اما آنها از حکومت می ­خواهند تا زمینه برگشت بیجاشده ­ها را به مناطق اصلی شان فراهم نماید.

بادغیس از ولایت ­های نسبتا نا امن در غرب کشور است که جنگ های اخیر هفت هزار خانواده را از ولسوالی­های این ولایت بیجاساخته و درحال حاضر در شهرقلعه ­نو مرکز این ولایت اسکان گرفته اند.

 خانواده­ های بیجاشده خواهان تامین امنیت ولسوالی ­های نا امن این ولایت هستند تا بتوانند دوباره به مناطق اصلی شان برگردند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb