دو گروه از طالبان، در ولسوالی پسابند غور با هم درگیر شدند. مسوولان محلی میگویند که درگیری میان این دو گروه که طالبان بومی و طالبان هلمندی هستند، از یک روز به اینسو دنباله دارد. سخنگوی والی غور میگوید، در این نبرد، ولسوال نام نهاد طالبان زخمی شده است.

درگیری ‌ها آنگونه که عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می ‌گوید، همچنان دنباله دارد. طالبان بومی در این نبرد که در روستای سی نی در جنوب ولسوالی پسابند آغاز شده، درمان‌اهی که طالبان هلمندی از آن به نام پاسگاه کار می ‌گرفتند را تصرف کردند.

آقای خطیبی گفت: در این درگیری ولسوال نامنهاد پسابند به همراه یک تن دیگر از گروه طالبان هلمندی زخمی شده است. او افزود: طالبان هلمندی در این درگیری شکست خوردند.

مسوولان محلی می ‌گویند طالبانی که از ولایت هلمند وارد غور شدند، برای دیگر ولسوالی‌ های نزدیک پسابند خطرآفرین بودند و تحرکاتی هم که در برخی ولسوالی‌ های دیگر انجام می ‌شده، سازمان‌ دهی ‌اش از سوی همین طالبان انجام می ‌شد.

ولسوالی پسابند در جنوب ولایت غور، در سال روان، شاهد درگیری‌ های سنگینی بود. طالبانی که از ولایت ناآرام هلمند وارد غور شدند، این ولایت را درگیر جنگ کردند و تا آستانه‌ی سقوط ولسوالی پسابند هم پیش رفتند.

به گفته‌ ی آقای خطیبی، هم‌ اکنون به دلیل سردی هوا، عملیات نظامی از سوی نیروهای امنیتی در این ولسوالی متوقف شده و دیگر طالبان تهدیدی جدی برای پسابند نیستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb