طالبان پس از شکست در روستای موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس، قلعه باستانی این روستا را نابود کردند. مسوولان در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند، طالبان با ماین گذاری این قلعه را نابود کردند و در و پنجره آن را هم با خود برده اند. اینباره با واکنش نمایندگان شورای ولایتی بادغیس روبرو شده است. این نمایندگان این رویداد را تاسف آور خواندند.

تخریب قلعه تاریخی موریچاق در ولایت بادغیس، طالبان در واپسین باری که این قلعه را تصرف کردند، آن را از میان برده‌ اند. عبدالصبور صبوری سرپرست اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ بادغیس می ‌گوید: طالبان مردم منطقه را ناچار ساختند تا در نابودی این قلعه با آن‌ها همکاری کنند.

او گفت: این گروه، با ماین ‌گذاری و بیل و کلنگ این قلعه را از میان بردند.

موریچاق دو هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی بازپس گرفته شد. زمان درست تخریب این قلعه از سوی طالبان آشکار نیست.

تخریب قلعه‌ ی موریچاق واکنش‌ه ای گوناگونی را در پی داشت. برخی از نمایندگان شورای ولایتی بادغیس، این‌ کار را تاسف ‌بار خواندند.  بهاء الدین قادسی نماینده‌ی شورای ولایتی بادغیس از دولت خواستار این شد تا با ج ابه ‌جایی پاسگاه‌ های بیشتر، از نابودی آبده‌ ها و اثرهای تاریخی پیش‌گیری کند.

قلعه‌ی موریچاق آنگونه که مسوولان در اداره‌ ی اطلاعات و فرهنگ این ولایت می‌ گویند، بیش از ۹۰۰سال پیشینه دارد. این قلعه از برج‌ های مستحکمی برخوردار بوده و نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان از آنجا به جای سنگر کار می ‌گرفتند.

آقای صبور می ‌گوید رفتن به این روستا برای آنان دشوار است؛ ولی او این موضوع را به مرکز گزارش داده تا آنان برای بررسی بیشتر، گروهی از باستان‌ شناسان را به موریچاق بفرستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb