مصارف گزاف عروسی ها در هرات واکنش تند علما را بدنبال داشته است. علما و روحانیون حوزه غرب کشور میگویند برخی سرمایه داران تا میلیونها افغانی بابت یک عروسی مصرف میکنند درحالیکه وضعیت کنونی جامعه این مسئله را نمی پذیرد. در هفته وحدت، عالمان دین از حکومت میخواهند تا وارد اقدام شود و از مصارف گزاف جلوگیری نماید. برخی باشندگان هرات هم میگویند اینگونه مصارف پسندیده نیست.

از وضعیت بد هزاران خانواده فقیر و مستمند تا محافل و مراسم پرزرق و برق تاجر و ثروتمند. در شب و روزهای که خیلی­ ها نان خشک برای خوردن ندارند. اما برخی­ ها هستند که میلیون­ ها افغانی را فقط صرف یک محفل عروسی می­کنند. اینگونه مصارف گزاف فریاد علما را بلند کرده است.

درهفته که بنام رحمت­اللعلمین نام ­گذاری شده است علما در هرات از مصارف گزاف در محافل و مجالس عروسی سخت انتقاد می­ کنند. آنها ازدولت می ­خواهند تا درزمینه اقدام جدی نمایند. مولوی هبت ­الله فاضلی خطیب مسجدجامع بزرگ هرات می­ گوید مصارف بیجا و بیهوده در عروسی ­ها حرام است.

با این حال بارها از مصارف هنگفت عروسی­ ها درهرات انتقادشده است. این مسئله در خیلی ازولایت های کشور به یک عرف ناپسند تبدیل شده است. شماری از باشندگان هرات به این باور اند که چشم وهم چشمی ­ها و رسم وعنعنات ناپسند امروزه باعث بحران ازدواج گردیده است.

از سوی دیگر برخی فعالان جامعه مدنی درر هرات می ­گویند در خیلی از موارد جوانان به دلیل مصارف هنگفت عروسی­ها مایل نیستند که ازدواج کنند. بناء در زمینه نیاز است تا حکومت قانون ازدواج را اجرایی کند.

همواره درتالارهای مجلل هرات محافل وعروسی­ های پرزرق وبرق برگزار می ­شود. محافل که مصارف هنگفتی را دربرمی ­گیرد. اما اینگونه افراد بی­خبر از این هستند که درجامعه کنونی صدها هزار خانواده زیرخط فقر زندگی می­ کنند و حتی نان صبح و شام خود را ندارند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb