تنها ده درسد از بیجاشدگان داخلی در هرات، قصد رفتن به مناطق اصلیشان را دارند. این بیجاشدگان همچنین در نقاط گوناگون این ولایت، خانه های خودسر ساختند که به گونه ای غصبیست. مسوولان در اداره امور مهاجران و عودت کنندگان میگویند که قرار شده تا شهرداری این زمینها را به آنان بفروشد. در هرات، ۴۰۰ هزار بیجا شده داخلی زندگی میکنند.

درگیری ‌های مسلحانه و خشک‌ سالی ‌ها در دو دهه‌ ی گذشته، باعث شده، بسیاری از باشندگان ولایت‌ های غربی کشور برای فرار از مرگ و سختی‌ ها، به ولایت هرات بکوچند. آنگونه که احمد جاوید نادم رییس اداره‌ ی امور مهاجران و عودت‌ کنندگان این ولایت می ‌گوید، سرشماری‌ ها نشان می ‌دهد که بیش از ۷۵ هزار خانواده بی‌ جاشده در هرات زندگی می‌ کنند.

 او گفت: برخی از این بی‌ جاشدگان ۲۰ سال می ‌شود اینجا بود و باش دارند و در کمپ‌ های مناره‌ ها، شیدایی و مسلخ روزگار می‌ گذرانند.

در کنار این، برای بازگشت این افراد، دولت پالیسی ملی روی دست گرفته است. این برنامه‌ اینگونه است که خدمات رسانی تنها در مناطق اصلی انجام می ‌شود؛ ولی به گفته‌ ی آقای نادم، با این ‌هم، ده درسد از بی ‌جاشدگان حاضرند به مناطق اصلی برگردند.

این بی ‌جاشدگان زمانی‌ که به هرات آمدند، روی زمین ‌های دولتی خودسر خانه ساختند. رییس اداره ‌ی امور مهاجرین و بازگشت ‌کنندگان می ‌گوید که به گونه ‌ای این زمین ‌ها غصب شده و برای همین شهرداری می‌ خواهد همین زمین ‌ها را برای ‌شان بفروشد.

بارها از وجود بی‌ جاشدگان داخلی در هرات هتا در سطوح بلند دولتی، ابراز نگرانی شده است. فرماندهان پیشین پولیس این ولایت گفته بودند که بیشتر ناآرامی‌ ها در کمپ‌ های بی ‌جاشده‌ ها برنامه ‌ریزی می ‌شود.

همچنین نابسامانی‌ ها اجتماعی از جمله افزایش کودکان کار، سرقت‌ ها و گداها به آنها نسبت داده می ‌شود؛ چیزهایی که آقای نادم به گونه ‌ای رد می ‌کند و می ‌گوید که کوشش‌ ها برای کار فرهنگی و ادغام آنان در جامعه دنباله دارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb