کمپاین شانزده روز محو خشونت علیه زنان در ولایت هرات خاتمه یافت. شماری از فعالان حقوق بانوان برگزاری این برنامه ها را در سطح ولسوالی ها بسیار موثر می دانند. کارشناسان نیز روی نکته مقابل خشونت که محبت است تاکید بیشتری دارند.

۲۵ نوامبر تا ۱۰ دسامبر کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان بوده که حالا خاتمه یافته و برای اختامیه این کمپاین رضاکاران به سطح شهر هرات رفتند و از خانواده ها دعوت کردند تا در برنامه ای مردان و بانوان در کنار هم در یک گردهمایی شرکت کنند.

یک چالش عمده در جامعه امروزی ما هنوز هم حضور کمرنگ مردان در کنار بانوان است و این باعث شده که بانوان در اکثر جاها با محدودیتهایی روبرو شوند. حالا محبوبه جمشیدی  رییس اداره امور زنان ولایت هرات برگزاری این گونه برنامه ها را که زوجین در کنار هم بیایند و شرکت کنند موثر می داند.

شماری از اشتراک کننده های این برنامه نیز بدین باور اند که زوجین که در این گونه محافل اشتراک می کنند چشم دید خود در برنامه های شخصی شان نیز چی در داخل خانواده وچی در اجتماع باید تطبیق نمایند تا فرهنگ همدیگر پذیری نهادینه شود.

فعالان حقوق بانوان نیز می گویند اگر برگزاری چنین برنامه های در ولسوالی و روستاهای دور دست انجام شود، موثریت بیشتری خواهد داشت. تاکید روانشناسان نیز روی نکته مقابل خشونت یعنی محبت و مهربانی یست که باید از طریق نهاد هایی که مدافع حقوق بانوان اند ترویج داده شود.

فعالان حقوق بانوان میگویند، زن نیمی از جامعه، یک زن یک خواهر، یک مادر و حتی یک همسر است و نباید به آن بعنوان یک برده نگاه کرد. از دیدگاه علما، نه در دین اسلام چنین موردی ذکر شده و نه در انسانیت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb