مسوولان شفاخانه حوزه‌وی هرات می‌گویند از شروع سال جاری تا کنون جسد ۱۳ جوان که خود را به دار آویختند به این شفاخانه انتقال داده شده است. آنان می‌گویند این آمار خبر از افزایش ۳۰ درصدی خودکشی‌های این گونه‌ای در بین جوانان را می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، یک جوان ۲۳ سه ساله خود را به دار آویخته است.

جسد جوان ۲۳ ساله ای از منطقه ۶۴ متره شهر هرات که در خانه مسکونی خود دست به خودکشی زده است به شفاخانه حوزه‌وی هرات انتقال داده شد. هنوز انگیزه اصلی که این جوان دست به خودکشی زده است مشخص نیست، اما گفته می شود مشکلات خانواده‌گی از انگیزه‌های قوی است که این فرد دست به خودکشی زده است.

آمار خودکشی‌ها در شهر هرات این روزها بالا گرفته است. مسوولان در شفاخانه حوزوی هرات می ‌گویند از شروع سال جاری تا کنون ۱۳ نفر در هرات دست به خودکشی زده اند که این آمار نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش را نشان می دهد. بیشتر این افراد که در هرات دست به خودکشی زده اند، جوانان هستند.

فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و مشکلات روحی روانی به وجود آمده از این چالش ها، از عمده عواملی است که روانشناسان دلیل اصلی رواج خودکشی در بین جوانان عنوان می‌ کنند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb